arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i marin teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 februari

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?Karlskrona har en månghundraårig historia av marin teknik. Idag är Karlskrona ett nav för marinteknisk verksamhet, med myndigheter som Marinbasen och Kustbevakningen placerad här. I april 2018 invigdes Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC som är ett sammabete mellan BTH, SAAB, NKT, Försvarsmakten och Kustbevakningen, i syfte att stärka forskning och innovation inom marinteknik i Karlskrona. Sedan augusti 2018 driver BTH ett civilingenjörsprogram i Marin teknik  som ytterligare ett steg i utvecklingen av detta viktiga och växande område.

Institutionen för matematik och naturvetenskap är en av sex institutioner vid fakulteten för Teknikvetenskaper. Vi bedriver utbildning och forskning inom matematik, fysik, matematisk statistik, elektroteknik, systemteknik och marin teknik.  Den marintekniska gruppen ansvarar för vårt civilingenjörsprogram i marin teknik och bedriver forskning inom bl.a. dykeriteknik, marint beslutsfattande och marin konstruktion. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens och stödjer utvecklingen av marin teknik både inom industrin såväl som myndigheter. Vill du veta mer? .

Arbetsbeskrivning


Anställningen omfattar undervisning och forskning i marin teknik.  För att komplettera vår marintekniska kompetens ser vi gärna att du har en gedigen marinteknisk bakgrund, med spets inom marin konstruktion eller undervattensteknik.

Undervisningen består i kursutveckling, kursansvar, föreläsningar, övningar och laborationer främst vid vårt civilingenjörsprogram i marin teknik. Även handledning av projektkurser och examensarbeten, samt uppdragsutbildning för industrin kan ingå. Vår undervisning bedrivs i nära samarbete med omgivande industri, varför studiebesök och projekt på företag är vanligt förekommande. Undervisning och handledning sker på svenska och på engelska. Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både muntligt och skriftligt, är därför en förutsättning.

Forskningen sker i nära samarbete med omgivande industri och myndigheter. Den sökande förväntas delta aktivt i att utveckla institutionens forskningsverksamhet och forskningssamarbeten och att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (HF, 4 kap. 4a §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent”, som finns på .

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Erfarenhet av undervisning och/eller handledning vid ingenjörsutbildning.
 • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, tex kursutveckling, utveckling av kursmoment eller programutveckling. 
 • Erfarenhet av samarbete med näringsliv eller andra aktörer utanför högskoleväsendet.
 • Erfarenhet av att söka externa medel.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare.

Sista ansökningsdag: 2023-04-15, ansökningstiden är förlängd.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat