arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Människa-interaktion

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, systemutveckling

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Människa-interaktion

Beskrivning av ämnesområdet

Människa-maskin interaktion handlar om hur människor och maskiner interagerar och kommunicerar med varandra. En betydande del av ämnesområdet handlar om människans förståelse av maskiner, maskinens förståelse av människan, samt hur interaktion och kommunikation kan optimeras genom gränssnittsdesign. Nära kopplade ämnesområden är human factors och visualiseringsdesign. Visualiseringsdesign är ett stort ämnesområde för avdelningen Medie- och Informationsteknik (MIT), och handlar om skapandet av visuella representationer och dess användning.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna omfattar främst forskning inom människa-maskin interaktion, men även visualiseringsdesign och human factors genom applicering av vetenskapliga metoder och användning av simulatorer och ögonrörelseutrustning. Av betydande vikt är administrativ skicklighet, projektledning, konceptdesign och prototyputveckling, genomförandet av empiriska studier, samt statistiska analyser. Den aktuella anställningen omfattar även undervisning och pedagogisk utveckling inom människa-maskin interaktion, visualiseringsdesign, human factors, vetenskaplig metod, och examensarbeten samt samverkan med näringsliv och samhälle. Undervisning kommer ske på både svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Ämnesområdet för den aktuella anställningen är människa-maskin interaktion. Färdigheter inom alla delar av ämnesområdet är relevanta, men särskilt meriterande är kunskap inom kognitiv ergonomi och vetenskaplig metod. Särskilt meriterande är även forskningserfarenheter från säkerhetskritiska arbetsmiljöer inom transportdomänen, användning av ögonrörelseutrustning, samt empiriska studier och statistiska analyser.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, samverkan inom samhället och forskning, och administrativ skicklighet, följt av pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, systemutveckling

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat