arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot MKB

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  14 maj

Om jobbet

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol . Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot miljö­bedömningar/MKB. Anställningen innefattar forskning om planeringens praktik, antingen med fokus på planerarnas arbete eller med fokus på hur medborgarna kan interagera i planeringsprocessen, och hur detta påverkar hur landskapet hanteras i planeringen.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnesinriktningen miljöbedömning/MKB.

Den sökande förväntas

 • delta i undervisningen på både grund och avancerad nivå inom ämnesinriktningen
 • publicera vetenskapliga artiklar, fungera som handledare till doktorander samt visa förmåga att forska och att skriva framgångsrika forskningsansökningar
 • samarbeta med kollegor som sysslar med miljöbedömning/MKB och landskapsplanering inom avdelningen, på institutionen och SLU. Samarbeten bör även innefatta andra aktörer, inte minst kommuner, planeringsmyndigheter, samt andra lärosäten i Sverige och utomlands

Behörighet

Den sökande ska ha:
 • avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering eller närliggande disciplin av relevans för ämnet
 • avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång
 • visat sig vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen
 • visat ett teoretiskt djup av relevans för ämnet, och en förmåga att publicera sin forskning internationellt
 • erfarenhet av såväl olika forskarmiljöer som av planeringspraktik av relevans för ämnet  
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
 

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikatorer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor. Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet och kompetens inom ämnesområdet miljöbedömning/MKB. För anställningen krävs kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta i interdisciplinära forskningsprojekt.

Kunskap i det svenska planeringssystemet liksom undervisningserfarenhet och kunskap i svenska är meriterande.

 

 

Sista ansökningsdatum:

2020-05-14

Placering/ort:
 Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat