arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i landsbygdsutveckling i Sverige och Europa

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  18 februari

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land genomförs forskning och undervisning på fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Anställningen är placerad på avdelningen för landsbygdsutveckling, som består av två ämnesområden: landsbygdsutveckling i globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Ett internationellt mastersprogram i landsbygdsutveckling och naturresurshantering, samt ett femårigt yrkesprogram i agronomi med inriktning mot landsbygdsutveckling erbjuds på avdelningen.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i Sverige och Europa, med fokus på de socio-politiska aspekter som leder till en hållbar utveckling av en landsbygd i förändring. Ämnet är tvärvetenskapligt, och utgår från de förändringar som sker i miljö- och jordbrukspolitiken på lokal, nationell och global nivå, hur de förhåller sig till varandra, och hur olika maktdimensioner såsom genus, klass och etnicitet påverkar förändringarna.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen. Detta förväntas ske med ett tvärvetenskapligt arbetssätt och omfattar såväl fältarbete som teoretiska studier.

Därutöver ska innehavaren av anställningen

 • söka extern finansiering och publicera vetenskapliga artiklar
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grund- och avancerad nivå
 • fortbilda sig pedagogiskt
 • samarbeta med forskare inom institutionen och övriga SLU
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i samhället.
Innehavaren av anställningen förväntas uppnå kraven för befordran till universitetslektor inom ramen för meriteringsanställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande, vetenskapliga kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnet. God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid prövning till anställning som biträdande universitetslektor läggs framförallt vikt vid
 • dokumenterad erfarenhet av kvalificerad vetenskaplig forskning och internationell publicering inom ämnet för anställningen
 • kapacitet att initiera och genomföra forskning såväl teoretiskt och empiriskt.
God förmåga att samarbeta är meriterande, liksom erfarenhet av mång- eller tvärvetenskaplig forskning samt erfarenhet av undervisning. 

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Sista ansökningsdatum:

2019-02-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år i enlighet med Högskoleförordningen. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Seema Arora Jonsson, Professor

018-671192

seema.arora.jonsson@slu.se


Caroline Carlström, Fakultetshandläggare

018-672514, 072-5184492

caroline.carlstrom@slu.se