arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i kommunikationsteknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i kommunikationsteknologi med placering tills vidare vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

Ämne

Kommunikationsteknologi

Särskild ämnesbeskrivning

Kommunikationsteknologi för trådlösa system är den disciplin som behandlar design och analys av cellulära och trådlösa kommunikationssystem och dess ingående delområden. Ämnet behandlar också den fysiska radiokanalen och interaktionen mellan denna, antennerna och övriga delar av radiosystemet.  Samverkan och interaktion mellan olika delområden är viktig för att komma fram till ett välfungerande och effektivt cellulärt eller trådlöst kommunikationssystem. Denna tjänst har speciellt fokus mot kanalmodellering, radiobaserad positionering, millimetervågskommunikation, och trådlösa system bortom 5G. Arbetet inkluderar system under 6 GHz såväl som system på millimetervågsfrekvenser och uppåt. Speciell vikt läggs vid samverkan av de olika delområdena och hur de påverkar varandra. Arbetet är både av experimentell och teoretisk natur, och det förutsätts att kandidater har erfarenhet av bådadera.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning liksom handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I arbetsuppgifterna ingår också att ta aktiv del i och själv skapa kontakter med externa intressenter, såväl inom som utom akademin, samt att medverka i arbetet att finna forskningsfinansiering. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Specifikt innefattar arbetsuppgifterna:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet från såväl praktiska mätningar av radiokanalens egenskaper, kanalmätutrustning (s.k. channel sounders), utvärdering av mätdata, samt teoretiska prestandautvärderingar av trådlösa system.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter


- Internationell forskningserfarenhet.
- Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
- Dokumenterad erfarenhet från att handleda doktorander och examensarbetare.
- Administrativ skicklighet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:321747/
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning