arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Forskningsprogrammet för organisk kemi har en bred profil som inkluderar syntetisk, fysikalisk organisk, läkemedel-, material- och beräkningskemi och har nära kopplingar och samarbeten med forskargrupper inom programmen för biokemi och analytisk kemi.

Detta ledande europeiska forskningsprogram är också värd för https://www.nmrcenter.kemi.uu.se/?languageId=1, som fungerar som småmolekyl nod i SwedNMR, https://scilifelab.atlassian.net/wiki/spaces/SWED/overview, och den stöds ytterligare av https://www.scilifelab.se/pa-svenska. NMR-plattformen ligger i närheten av, och har kopplingar till SciLifeLabs plattformar för: Biofysisk screening och karaktärisering, Läkemedelskemi – målidentifiering, samt till den masspektrometribaserade proteomikanläggningen vid Uppsala universitet.

Den nuvarande huvudexpertisen hos NMR Uppsala är småmolekylär NMR-spektroskopi, som integrerar tillämpningar inom organisk, naturprodukt och läkemedelskemi mot materialvetenskap. Vi vill bredda vår expertis genom att rekrytera en stigande stjärna med en distinkt experimentell profil inom det breda området biomolekylär NMR-spektroskopi i lösning. Den rekryterade biträdande universitetslektorn förväntas samarbeta brett med institutionens forskargrupper inom organisk kemi, biokemi och analytisk kemi och bidra till SciLifeLabs forskning. Anställningen har möjliggjorts av ScliLifeLab-finansiering och det internationellt kompetitiva anställningspaketet inkluderar egen lön, bidrag till lön för doktorand samt löpande kostnader.

Institutionen för kemi - BMC har en lång tradition av spetsforskning inom biovetenskap, och förväntar sig ansökningar från mycket motiverade och begåvade individer som är konkurrenskraftiga på internationell nivå. Du hittar information om oss https://www.kemi.uu.se/bmc/?languageId=1

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. 
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Etablera en oberoende och internationellt erkänd forskningsprofil inom NMR-spektroskopi.

- Delta i det allmänna akademiska arbetet vid Institutionen för kemi - BMC. I detta ingår att sitta i nämnder, ta ansvar utöver det egna forsknings- och undervisningsuppdraget, delta i utvärdering och utveckling av undervisnings- och forskningsuppgifter, lösa uppgifter tillsammans med kollegor samt hjälpa och ge feedback till kollegor.

- Etablera samarbeten med forskargrupperna vid BMC, och tillhandahåller expertis och stödjer projekt som är relaterade till bio-NMR-spektroskopi vid Uppsala universitet.

Anställningsperiod

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav


- Doktorsexamen i kemi, biokemi, organisk kemi eller närliggande områden. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter inom NMR-spektroskopi riktad mot bio-NMR. 

- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet, ledningsskicklighet samt samverkansskicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse


Anställningsform: Heltid, visstidsanställning längre än 6 månader. 

Anställningens omfattning: 100 %

Ort: Uppsala


Upplysningar om anställningen lämnas av: Mate Erdelyi (Professor, +46 72 9 999 166, mailto:mate.erdelyi@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2022, UFV-PA 2022/2893.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till