arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i informatik

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Vi söker en biträdande lektor i informatik för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Handelshögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är informatik.

Bakgrund


Örebro universitet satsar på meriteringsanställningar för lovande unga forskare. Som biträdande lektor får du goda förutsättningar att under 4 år meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för befordran till universitetslektor. I anställningen ingår upp till 70 % forskning.

Informatikämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning och befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar. Ämnet bedriver idag utbildning inom systemvetenskapliga programmet och masterprogrammet i informatik – ledning och styrning av informationssäkerhet. Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas därför i ett flertal olika verksamhets- och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att ge dem en bredd kunskap inom systemutveckling. Det internationella masterprogrammet har som mål att utbilda personer för ledande poster kring informationssäkerhet. Studenterna utbildas i att styra informationssäkerhet med administrativa, sociala och tekniska åtgärder. Båda programmen erbjuder möjlighet att genomföra praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Samtidigt expanderar forskningen inom informatik som bedrivs i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). CERIS bedriver forskning om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, informationssäkerhet, IT och lärande samt systemutvecklingsmetoder.

Handelshögskolan vid Örebro universitet har behov av att rekrytera en biträdande universitetslektor med kompetens inom ett eller flera av CERIS applikationsområden samt kvantitativa forskningsmetoder. I anställningen kan arbete inom forskarutbildningen också komma att ingå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Arbetet avser forskning kring organisationers och samhällets digitalisering, och som kombinerar två eller fler av de applikationsområden som CERIS arbetar med. Vidare ingår det att stärka CERIS användning av kvantitativa forskningsmetoder, gärna i kombination med kvalitativa metoder. Arbetet förutsätter såväl programvaruteknisk som samhällsvetenskaplig kompetens.

I arbetsuppgifterna ingår att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Undervisningen avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt biträdande handledning av doktorander. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

 

För fullständig annons samt ytterligare information om hur du ansöker, besök vår hemsida oru.se/ledigajobb