arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i historia - Lund

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Sök via länken: http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:233457/

Om jobbet

Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår
strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Historiska institutionen är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare.
Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter,
bland annat genom en forskarskola i historia.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om
mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor,
militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från
tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av
forskningen riktas mot historiebruk och kunskapshistoria. Institutionen är ledande inom
historiekulturforskning och historiedidaktik.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som biträdande universitetslektor i historia med
placering vid avdelningen för historia, Historiska institutionen.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med
möjlighet till befordran till universitetslektor. Arbetsuppgifterna består av forskning samt undervisning
och handledning. Forskning inom anställningen beräknas uppgå till drygt 50 %. Inom ramen för
anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till
att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I anställningen ingår ca 50% undervisning
och ca 50% forskning. Den biträdande universitetslektorn förväntas, inom ramen för sin
forskningsaktivitet, arbeta aktivt med utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa
finansiärer. Den biträdande universitetslektorn förväntas också meritera sig inom undervisningen och ges
möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Den sökande förväntas kunna bedriva undervisning och handledning på alla tidsperioder och nivåer på
kandidatprogrammet i historia, masterprogrammet i historiska studier och på fristående kurser som ges
vid avdelningen för historia. Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och
programutvecklingsarbetet och ha kursansvar.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, vid anställningens första dag är
ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har
motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt
doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan om
anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har
uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda
skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
-god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
-pedagogisk förmåga.
Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till
universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Särskilt meriterande i fallande ordning är

-avlagd doktorsexamen i historia samt forskning inom detta ämne
-dokumenterad erfarenhet av undervisning inom historia på universitetsnivå
-visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
-dokumenterad vetenskaplig breddning efter avhandlingen
-visad god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete
-dokumenterat god förmåga till kursadministration och kursutveckling.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och
anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista
ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att
inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte
användas i stället för utskrivna versioner.)

Länk till annonsen i sin helhet finns på sidan: http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:233457/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och
mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från
annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sök via länken: http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:233457/