arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i hållbart företagande och miljö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten ska bidra till utvecklingen av den existerade forskningsprofilen på institutet, vara nära integrerat med pågående forskning och bidra till att avancera och utveckla forskning och undervisning inom området hållbart företagande för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier.

Av särskilt intresse är undervisning och forskning om de många nyanser som kännetecknar samspelet mellan företag, miljö och miljöpolicy. Forskningen förväntas ge viktiga bidrag till hur företag direkt eller indirekt påverkar miljön och hur man kan utveckla lösningar, t.ex. företagspolicy, ledningssystem och affärsmodeller, som bidrar till en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier.

IIIEE:s forskning och utbildning har ett genuint tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som sammankopplar kunskap från flera olika discipliner och perspektiv. Vi anser att det krävs ett verkligt tvärvetenskapligt angreppssätt för att möta dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar, och vi förväntar oss att kandidaten är intresserad av att stärka och utveckla IIIEE:s tvär- och transdisciplinära hållbarhetsstrategi, både inom forskning och utbildning.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Som en del av arbetet med forskning förväntas den biträdande lektorn initiera ny externt finansierad forskning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att säkra extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Kommunikation och spridning av forskningsresultat.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

I utbildningsprogrammen på institutet ingår det undervisning på IIIEE och distansundervisning, multidisciplinära uppdrag, tillämpade uppgifter med samhällsaktörer, arbete i flerspråkiga sammanhang och interaktion med många olika nationaliteter. Tjänsten ska bidra till utvecklingen av våra utbildningsprogram inom den ovan nämnda kontexten både på plats och på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har:

- avlagt en doktorsexamen inom ett relevant, helst tvärvetenskapligt område (t.ex. företags/organisationsförvaltning (i allmänhet), hållbart företagande, cirkulär ekonomi, innovationsstudier, antropologi, sociologi, psykologi, organisationsstudier, organisationsbeteende, industriella relationer)

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning inom hållbart företagande och miljö.
- Mycket god pedagogisk förmåga.

Övriga meriter

Inom området vetenskaplig förmåga:

- Relevant erfarenhet som postdoktor inom hållbart företagande & kompetens inom områden som relaterar till de forskningsteman IIIEE har.
- Erfarenhet av att publicera i erkända vetenskapliga tidskrifter.
- Erfarenhet av att framgångsrikt söka och erhålla externa forskningsanslag.
- Demonstrerad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp.
- Förmåga att engagera sig med industri och samhälle i stort.
- Internationell arbetserfarenhet och internationella nätverk.
- Visad förmåga i att organisera utåtriktad verksamhet mot samhällsaktörer

Inom området pedagogisk förmåga


- Erfarenhet av undervisning på plats och på distans.
- Erfarenhet av att leda och utveckla kurser/moduler.
- Erfarenhet av att undervisa i och leda kurser i en tvärvetenskaplig miljö.
- Erfarenhet av att handleda kandidat- och masteruppsatser

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska.

https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Se den fullständiga annonsen och ansök via:https://lu.varbi.com/what:job/jobID:561034/?lang=se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till