arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i hållbarhetsvetenskap: Hållbarhetsgeografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

LUCSUS, Lunds universitetscentrum för hållbarhetsstudier (https://www.

lucsus.lu.se/) består av ett 40-tal anställda (lärare, postdoktorander och doktorander) som studerar ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor från global miljöstyrning till klimaträttvisa och hållbara omvandlingar av försörjningssystem.  LUCSUS driver också ett internationellt masterprogram i hållbarhetsvetenskap (Lumes,  http://www.lumes.lu.se/), med ca 50 studenter varje år från fler än 20 länder.

Ämnesområde

Hållbarhetsvetenskap

Hållbarhetsvetenskapen är ett framväxande forskningsområde som studerar samspelet mellan naturliga och sociala system, och hur dessa samspel påverkar de många utmaningarna med att uppnå en mer hållbar och rättvis framtid för hela mänskligheten. Forskningen och utbildningen inom hållbarhetsvetenskap spänner över globala, regionala och lokala frågor, händelser, processer och relationer. Kärnpunkterna är de två stora gränssnitten mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap och mellan vetenskaplig kunskap och samhällets användning av denna kunskap för att främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsforskningen är tvärvetenskaplig, problemdriven och lösningsorienterad och bygger på begrepp och insikter från olika akademiska discipliner för att förstå och förklara komplexa fenomen och hitta lösningar på dessa. Hållbarhetsvetenskapen strävar efter att gå längre än traditionella akademiska discipliner och strävar efter att skapa ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genom att sammanföra stipendier och praktik, genom att dra nytta av en bred kombination av discipliner och samarbeta med externa partners genom att skapa kunskap tillsammans. Hållbarhetsforskningen använder och vidareutvecklar ett brett spektrum av vetenskapliga metoder och både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt.

Specifik ämnesbeskrivning

Hållbarhetsgeografi

För behörighet och ansökningsförfarande vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:412421/?lang=se

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning