arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i hållbara energisystem i byggd miljö

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energiprocesser och energisystem, energieffektivitet i byggnader och spridning av innovationer kopplade till hållbar utveckling. 

Ämnesområde för befattningen: Hållbar byggd miljö


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen är 100% på 4 år (HF 4 kapitel 12 a§). En biträdande universitetslektor ska, efter en ansökan om befordran efter 4 år, bli prövad för en tillsvidareanställning som lektor. I enlighet med högskoleförordningen (HF 4 kapitel 12 c §), förordning (SFS 2017, 844). 

Arbetsbeskrivning:


Anställningen omfattar forskning, handledning av studenter och undervisning i ett eller flera av de tvärvetenskapliga områdena hållbarhet, energisystem och spridning av innovationer. Dessa är en integrerad del av masterprogrammet "Hållbara energiprocesser och system" vid institutionen för byggmiljö och energiteknik. Den biträdande lektorn förväntas undervisa i kurser inom detta program såsom: Energipolitik och hållbar utveckling, miljöpåverkan, livscykelanalys. Arbetet förutsätts leda till nationell och internationell samverkan och att externfinansierade forskningsprojekt initieras. Teknikfakulteten satsar stora resurser på att bygga upp framtida civilingenjörsprogram och utveckla utbildningar på avancerad nivå, där vi förutsätter att du är med och utvecklar framtidens utbildningskoncept. 

Behörighetskrav – Anställning för meritering

Behörig att anställas är den som har avlagt en doktorsexamen inom antingen
 • hållbar byggd miljö,
 • hållbarhetsbedömning
 • energisystem
 • eller spridning av innovationer
eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. 

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 4 a§). Sökande med doktorsexamen äldre än fem år skall i ansökan motivera varför särskilda skäl för anställning ska beaktas. 

Bedömningsgrunder


Meriterande i övrigt är:
 • Förmåga att erhålla extern finansiering
 • Förmåga att leda forskningsprojekt
 • Erfarenhet av innovationsspridning
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete inom bygg, energi- och processindustrin eller motsvarande av intresse för tjänstens inriktning
 • Kunskap och erfarenhet av undervisning inom ämnen som ingår i de program och kurser som institutionen ger
 • Erfarenhet av undervisning och utveckling av master och civilingenjörsprogram
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga  
I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare 

Vid en eventuell ansökan om befordran kommer följande särskilt att bedömas:
 • Docentkompetens
 • Förmåga att handleda doktorander
 • Undervisa obehindrat på svenska
 • Förmåga att dra in externa medel, minst 25% av sin tjänst

Kontaktpersoner:


Prefekt: Jörgen Forss, jorgen.forss@lnu.se, tfn 0470-708233, eller HR-partner: Leif Eriksson, leif.eriksson@lnu.se, tfn 0480-446028 till före 19-03-28, därefter Hanna Holgersson, hanna.holgersson@lnu.se, tfn 0470-708490.

Sista ansökningsdag är: 2019-04-07

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.