arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i hållbar konsumtion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i hållbar konsumtion för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier med placering tills vidare vid Internationella miljöinstitutet  (IIIEE).

Ämne

Hållbar konsumtion för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningen ska bidra till en vidareutveckling av pågående tvärvetenskaplig forskning vid IIIEE inom området hållbar konsumtion för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier. Forskningen skall vara systeminriktad och studera förändringar i konsumentbeteende och livsstil, intressent- och företagsengagemang, policy och styrmedelssutformning samt analys av samhälleliga institutioner. Av särskilt intresse är såväl utvärdering av olika typer av interventioner och styrmedel som utvärderingen av potentiella trade-offs. Forskningen skall beakta relevanta kunskapsluckor och resultera i konkret vägledning och rekommendationer vad gäller exempelvis strukturella möjliggörare, strategier för beslutsfattare, framgångsrika exempel på interventioner och styrmedelsutformning, utvärdering  av insatser och beaktande av externaliteter. . Forskningen skall kunna ge ett viktigt bidrag till hur olika aktörer, konsumenter och företag reagerar på incitament och styrmedel och hur förutsättningar kan utformas för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Publicering i högkvalitativa vetenskapliga skrifter.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Uppsökande aktiviteter och ökad samhällelig påverkan av forskning.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Anställningen vid institutet inkluderar undervisning på IIIEE och distansundervisning, tvärvetenskapliga uppdrag, tillämpade uppgifter med samhällsaktörer, arbete i flerspråkiga sammanhang och interaktion med många olika nationaliteter. Anställningen är tänkt att bidra till utvecklingen av våra utbildningsprogram inom ovan nämnda sammanhang både på plats och på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Demonstrerad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning relaterad till ämnet

Övriga meriter

Inom området forskning:

- Demonstrerad kunskap om relevanta teorier och metoder, såsom policyanalys, policyutvärdering samt metoder för  livcykelanalys
- Erfarenhet av att framgångsrikt söka och ta emot externa forskningsbidrag, som forskningsledare eller medsökande
- Erfarenhet av att samverka med industrin och andra samhällsaktörer
- Erfarenheter av att arbeta internationellt och utveckla internationella nätverk
- Erfarenhet av att arbeta med spriding av forskningsresultat (seminarier, workshops, social media, distansutbildning)

Inom området undervisningsförmåga:


- Erfarenhet av undervisning på plats och på distans i en tvärvetenskaplig och internationell miljö
- Erfarenheter av handledning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:413507/?lang=se

*****************************************************************

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: snarast Visstidsanställning