arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i gerontologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning


En anställning som biträdande universitetslektor i gerontologi med inriktning åldrande och boende.

Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och placeras tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter


Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk verksamhet och meritering. I anställningen ingår forskning (60 %) och undervisning (40 %). Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå, inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, vid institutionen för hälsovetenskaper. Inriktningen åldrande och boende har särskild relevans för arbetsterapeutprogrammet, men är också aktuell inom andra utbildningsprogram inom fakulteten. Som biträdande universitetslektor förväntas du också meritera dig inom utbildningsområdet och om du inte redan har högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor ges du möjlighet att genomgå detta.

Den biträdande universitetslektorn förväntas meritera sig inom forskning i gerontologi med hälsovetenskaplig profil, särskilt inom inriktningen åldrande och boende. Samarbete med forskare från olika discipliner, inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer, är en förutsättning för den förväntade meriteringen. Engagemang i utbildningen på forskarnivå, till exempel som biträdande handledare för doktorander samt som lärare i kurser, är viktigt inom den del av anställningen som avser forskning. Forskningsinriktningen är i hög grad tillämpad och förutsätter samarbete med parter inom såväl hälso- och sjukvård och socialtjänst som intresseorganisationer och relevant industri, särskilt inom bostads- och fastighetssektorn samt teknikindustrin. Insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället är en viktig och betydande del av anställningen.

Som biträdande universitetslektor förväntas du engagera dig aktivt i verksamheten inom forskargruppen, det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och arbetsterapeutprogrammet och därmed utveckla din lednings- och organisationsförmåga.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt examen på grund- eller avancerad nivå i ämnet arbetsterapi samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för anställningen.

Vidare krävs svensk legitimation för arbete inom hälso- och sjukvården.

Befordran


En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om hen har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder


De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Vetenskaplig skicklighet; b) Pedagogisk skicklighet; c) Samverkan; d) Ledarskap och e) Klinisk erfarenhet och skicklighet. Vikt kommer i första hand att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid personlig lämplighet och bedömd förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor.

Övrig information


Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel +46 46 222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se och prefekt Christina Brogårdh tel +4646 222 18 92 eller +46 722 35 97 11, e-post: Christina.Brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel +46 46 222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande


Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-10-31. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Meritsammanställning och CV. Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.