arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap (Cfg) inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag och är ett Centre for Gender Excellence.

Cfg är organisatoriskt placerat inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Utbildning och forskning omfattar olika perspektiv på kön och genus, samt hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. På Cfg finns ett tretttiotal forskare med bakgrund inom ett tjugotal discipliner. Här finns också utbildning på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildning. Läs mer om Cfgs forskning här: http://www.gender.uu.se/forskning. Cfg söker nu en Biträdande universitetslektor som vill bidra till fortsatt utveckling av verksamheten inom forskning, utbildning och samverkan.

Anställningsperiod


Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Undervisningsdelen utgör 50% av tjänsten. Till undervisning räknas också kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisningen kommer att omfatta såväl introducerande kursmoment (inom grundutbildningen) som specialiserade moment (framför allt på avancerad nivå). I anställningen ingår forskning i samma omfattning, det vill säga 50%. Forskningen följer den sökandes forskningsplan. I forskning ingår även seminarier och forsningsadministration, t ex arbete i forskargrupper och medverkan i medelsansökningar. Den som får tjänsten ska delta i utvecklingen av utbildningen i genusvetenskap med fokus på genusvetenskap generellt, samt inom något/några av områdena intersektionalitet, postkoloniala studier, dekoloniala perspektiv, migration. Tjänsten kan koma att innefatta administrativa uppdrag, inklusive ledningsuppdrag på institutionsnivå. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

För att se annonsen i sin fullhet gå tilll www.uu.se

 

Allmänt


Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha tillräckliga förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vad gäller undervisning och forskning inom genusvetenskap, samt utvecklingen av Centrum för genusvetenskaps verksamhet i dess helhet.

Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redogörelse för planerad forskning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 5)
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 (HISTFILFAK 2020/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Wahlström Henriksson, föreståndare. E-post: helena.henriksson@gender.uu.se, tel: 018-471 7298

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti 2023 eller snarast möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2022, UFV-PA 2022/1893.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-08-01 eller enl. ök. Tillsvidareanställning