arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i genomisk anpassning till klimatförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen. Vår forskning spänner från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Samspelet mellan organismer och mellan organismer och miljö studeras ofta i ett evolutionärt perspektiv. För mer information, se https://www.ieg.uu.se/

SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur och har verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten med ett tydligt fokus på alla aspekter av life science, från hälsa till miljöforskning (https://www.scilifelab.se/). SciLifeLabs kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologier som underlättar storskalig analys av biologiska processer på molekylär nivå. Forskningsinfrastrukturen är nära sammanflätad med och främjas av forskarnärverk inom områden som biomedicin, ekologi och evolution. SciLifeLab samlar forskare från olika forskningsfält och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Som SciLifeLab-fellow kommer den rekryterade biträdande lektorn att vara en del av den pulserande SciLifeLab gemenskapen både lokalt i Uppsala och i Sverige i stort. För information om SciLifeLab fellow-programmet, se https://www.scilifelab.se/contact/fellows/?filter=all, SciLifeLab-fellows ingår också i ett brett nationellt nätverk av framtida akademiska ledare tillsammans med forskare från Data-driven life science (DDLS) och Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM). I nära samarbete med EMBL lanserade SciLifeLab nyligen en så kallad Planetary biology capability som tillsammans med det pågående programmet Data Driven Life Science bidrar till en stark utveckling av svensk forskning inom områden som är relevanta för tjänsten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

I och med den pågående globala biologiska mångfaldskrisen behöver vi bättre förutsägelser om hur organismer och ekosystem reagerar på klimatförändringar. Kunskap kring genomisk anpassning till klimatförändringar utgör en del av grunden för att göra sådana förutsägelser. Till exempel, finns det flera kunskapsluckor när det gäller att förutsäga potentialen för temperaturtolerans för organismers utveckling, inklusive tolkning av effekter i genomet från naturligt urval vid temperaturanpassning, upptäckt av vilka metabola vägar som är involverade, insikter kring hur interaktioner mellan genetiska loci påverkar klimatanpassning och hur ekologisk-evolutionärdynamik påverkar processer på högre nivå, samt kolkretslopp på ekosystemnivå. Genom att använda lämpliga studiesystem, moderna sekvenseringsmetoder och andra omics-metoder, experiment eller modellering kan sådana kunskapsluckor fyllas. Vi söker en biträdande professor med forskningserfarenhet inom detta område, som kan dra nytta av vår expertis i närliggande områden för att utveckla sin forskningsprofil vid institutionen för ekologi och genetik.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningsperiod

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav


- Doktorsexamen inom ekologisk eller evolutionär genomik, mikrobiell molekylär ekologi eller närliggande områden inom biologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, längre än 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt, Anna Rosling, +46(0)18 741 6444, Anna.Rosling@ebc.uu.se eller Programansvarig professor i zooekologi, Frank Johansson, +46(0)18 741 6488, Frank.Johansson@ebc.uu.se

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/3232.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning till