arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Inom forskningsprogrammet Fysikalisk kemi bedriver vi grundläggande och målinriktad forskning kring solenergiomvandling, yt- och kolloidkemi och kemisk dynamik.

Vår forskning är mycket framgångsrik och vi har en stor andel externfinansierade nationella och internationella samarbetsprojekt. En stor andel av vår forskning är inriktad mot solceller och solbränslen, och vi söker med denna utlysning att bredda vår inriktning bortom dessa områden.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Laserspektroskopiska metoder är mycket viktiga inom dagens och framtidens fysikaliska kemi, och det har skett en mycket spännande utveckling under senare år. Dessa metoder har bred tillämpbarhet inom fysikalisk kemi, såväl som brett inom kemi och övrig naturvetenskap, teknik och medicin. Det är av strategisk vikt för oss att stärka vår långsiktiga kompetens kring laserspektroskopi inom fysikalisk kemi, inom både forskning och undervisning. Vi söker därför en biträdande universitetslektor som inte duplicerar den kompetens och inriktning vi redan har inom programmet, med som ändå kan verka i synergi med programmets övriga verksamhet. Den biträdande universitetslektorn ska komplettera och bredda vår kompetens- och forskningsprofil, t.ex. inom områden som gränsar mot biologi och medicin.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta en mindre del administrativa uppgifter, då den anställde förväntas bidra kollegialt till forsknings- och utbildningsmiljön inom programmet, institutionen och UU i stort.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom fysikalisk kemi eller motsvarande, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/document/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=759526

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_1-k_instructions-applications.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Leif Hammarström, 0704 25 08 32; mailto:leif.hammarstrom@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2021, UFV-PA 2021/1429.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning