arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i fysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne

Fysik med inriktning mot materialutveckling för ett hållbart samhälle

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning med 20 % av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras under anställningsperioden.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Kandidaten ska ha en doktorsexamen i fysik, kemi, materialvetenskap eller ett närliggande område (eller en kompetens som motsvarar en doktorsexamen). Den sökande ska dessutom ha en forskningsbakgrund inom utveckling av nanostrukturerade material med betydande potentiell inverkan på hållbarhet i samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Kandidaternas erfarenheter av forskning inom ämnet för tjänsten kommer att spela en stor roll vid kandidaturvalet, och hänsyn kommer att tas till kandidaternas erfarenheter av att säkra extern projektfinansiering. Vidare ska förmågan att leda forskningsprojekt, verka som akademisk ledare, samverka med omgivande samhälle samt informera allmänheten om forskning beaktas.

I sin ansökan ska den sökande bifoga en forskningsplan,. Särskilt vikt kommer att fästas vid denna plan i bedömningen av de sökandes kompetens. Den måste innehålla följande:

- Forskningsprogrammets relevans för det specifika tematiska området för tjänsten och för de bredare målen för materialvetenskap för hållbarhet.
- En långsiktig vision av hur forskningsprogrammet kommer att möjliggöra upptäckten av nanostrukturerade material med exakt nanostruktur på atomnivå för hållbar teknik och hållbara tillämpningar.
- En långsiktig vision för hur den sökande kommer att bidra med nya forskningsinriktningar och tillämpningar för miljön och hur dessa kopplas till nuvarande kärnkompetens inom nanostrukturer baserade på halvledarmaterial.
- En strategi för ny forskning där det nuvarande renrum och det framtida Nanolab i Science Village används för utveckling av nya strukturerade material.
- En strategi för arbete över institutionsgränserna och engagemang i större centra som det nationella strategiska området NanoLund och MAX IV/ESS samt andra universitet i WISE.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan komplettera och stärka forskningen och utbildningen inom institutionen. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga.

Mobilitet efter doktorsexamen är ett krav, vilket antingen innebär att den sökande måste ha erfarenhet av relevant postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte eller forskningsinstitut än det som den sökande har disputerat vid eller att den sökande inte har disputerat vid Lunds universitet.

Kriterier vid bedömning av pedagogiska meriter är:


- förmåga att genomföra och planera undervisning,
- förmåga att handleda studenter,
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Förmågan att utvecklas till en akademisk ledare kan t. ex. visas genom erfarenheter av att leda och organisera forskningsprojekt, nationella eller internationella workshops och seminarier.

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll

Ansökan ska skrivas på engelska. http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning Ansökningshandlingarna ska sammanställas i en pdf-fil och laddas upp i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkomna senast den 15 augusti 2022.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning till