arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Fysik med inriktning mot laserdiagnostik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Excellence in academy through gender equality

Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i Fysik med inriktning mot laserdiagnostik för karakterisering av sotpartiklar, med placering tills vidare vid avdelningen för förbränningsfysik vid Fysiska institutionen.

Ämne

Fysik med inriktning mot laserdiagnostik för karakterisering av sotpartiklar

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnesområdet handlar om att karakterisera sotpartiklars egenskaper i termer av morfologi, nanostruktur och kemiska egenskaper, framförallt med hjälp av optiska och laserbaserade mätmetoder. Baserat på denna kunskap kan mätmetoder vidareutvecklas och tillämpas för mätning av bland annat sotpartikelstorlekar och koncentrationer i såväl förbränningstillämpningar som i atmosfären via fjärranalys. Betydelsefulla tekniker är framförallt Ramanspridning, absorptionsspektroskopi och laser-inducerad inkandescens.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Förmåga att självständigt planera och utföra forskningsprojekt tillsammans med externa intressenter.
- Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter


- Erfarenhet från internationellt arbete.
- Erfarenhet från interdisciplinärt arbete.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: https://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:


https://lu.varbi.com/what:job/jobID:354516/?lang=se
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning