arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i företagsekonomi

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  27 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad. Den utlysta tjänsten är placerad på Företagsekonomiska institutionen och sektionen för Industriell och finansiell ekonomi och logistik (IFEL). 

Med denna ledigkungörelse söker vi en biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot maritim logistik och hållbar utveckling till sektionen IFEL, vid vilken kvalificerad forskning och utbildning bedrivs inom ämnesområdet. 

För fullständig annons, se www.gu.se 

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot maritim logistik och hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning

Utlysningen berör området maritim logistik och hållbar utveckling särskilt i klimathänseende. Med termen maritim logistik avses både sjötransport (dvs. sjöfrakt och hamnar) och sjöfartslogistik (flödet av gods samt samordning av olika funktioner och aktörer). Med hållbar utveckling omfattas såväl miljömässiga som sociala aspekter av maritim logistik. 

Anställning

Anställning som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem och omfattar ca 50 % undervisning och 50 % forskning. En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändrad t.o.m. 2018:1503) 4 kap 12a §, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den ledigförklarade anställningen är en tidsbegränsad anställning, tills vidare dock längst 4 år.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning i företagsekonomi med huvudsaklig inriktning mot maritim logistik och hållbar utveckling. Forskningen förväntas passa in i den ämnesbeskrivning som angivits ovan. Forskningen kommer att genomföras inom specialiseringsområdet för den anställde, och samarbete med kollegor inom IFEL-sektionen, vid Företagsekonomiska institutionen och övriga universitetet uppmuntras. Undervisningen kommer att utföras på både grund- och avancerad nivå och med olika inriktningar inom IFEL-sektionen. Den som anställs förväntas också kunna bidra i kurser på forskar- och uppdragsutbildning, likväl som i kursutveckling och kursadministration. Undervisning inom ämnet sker på svenska och engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivet i Högskoleförordningen 4 kap. 4a §, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet Dnr V 2018/224.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

För fullständig annons hänvisas till www.gu.se. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. 

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara inkommen senast 2018-12-27.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.