arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Företagsekonomi med inriktn. mot logistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk enhet. Sektionen för Industriell och finansiell ekonomi & logistik söker nu en biträdande universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot logistik

Ämnesbeskrivning

Godstransporter är en central aktivitet i många organisationer idag. Logistik och transport har samtidigt en stor påverkan på hållbarheten. Det är viktigt att utveckla effektiva godstransportsystem och samtidigt sträva mot ett hållbart transportsystem. Detta kräver en omfattande förståelse för behoven, kraven och verksamheten inom logistik- och transportindustrin. Ett nära samarbete med industriella aktörer och samhällets aktörer är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.  

Anställning är placerad på Företagsekonomiska institutionen. Den biträdande lektorn förväntas undervisa inom logistik och transport samt bedriva samhällsrelevant forskning inom hållbar logistik och godstransporter genom ett nära samarbete med industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem. Arbetet består av ungefär 50% undervisning och 50% forskning. Den sökande förväntas jobba i ett interdisciplinärt team och ha intresse av att samarbeta med forskare från andra akademiska fält. Undervisning kan ske på svenska i kandidatprogrammet Handelshögskolans Logistikprogram eller på engelska i mastersprogrammet Logistics and Transport Management, samt i andra relevanta kurser.  

Behörighet

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

För den annonserade tjänsten söker vi en person med;
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning inom Företagsekonomi, eller motsvarande bakgrund, med ett fokus på hållbar logistik och godstransporter.
 • Dokumenterad stark förmåga att administrera och genomföra undervisningsuppdrag.
 • Förmåga att etablera och utveckla interna och externa samarbeten inom forskning och utbildning.
 • Kunskap inom ett skandinaviskt språk för att bedriva undervisning inom Logistikprogrammet. 
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med intervjuer, fallstudier etc. i nära samarbete med industri och myndigheter.
Den sökandes förmåga att kommunicera forskningsresultat nationellt och internationell kommer också att beaktas.

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Information och sista ansökningsdag

Fullständig annons, information om befordran, kontaktuppgifter samt instruktioner gällande ansökan och hur du ansöker når du via universitetets rekryteringsportal, www.gu.se. Sista ansökningsdag är 7 augusti 2022. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat