arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i företagsekonomi - socialt entreprenörskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Läs mer om institutionen här: Institutionen för människa och samhälle | Externwebben (slu.se)

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är företagsekonomi med inriktning socialt entreprenörskap inom lantbruks- eller livsmedelssektorn. Utvecklingen av socialt entreprenörskap spelar en viktig roll för att minska matproduktionens miljöpåverkan, skapa fler arbetstillfällen och öka tillgången på hälsosam och närproducerad mat i rurala och urbana miljöer.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnet för anställningen. Anställningen omfattar undervisning och forskning om socialt entreprenörskap, social innovation och socialt företagande där målet är att bidra till positiv samhällsförändring med mat och matproduktion som utgångspunkt.

 

Den sökande förväntas:

 • delta i undervisningen på både grundnivå och avancerad nivå inom ämnet för anställningen,
 • publicera vetenskapliga artiklar, fungera som handledare till doktorander samt forska och skriva framgångsrika forskningsansökningar,
 • samarbeta med kollegor på institutionen och övriga institutioner på SLU. Samarbeten bör även innefatta andra aktörer, inte minst näringens aktörer, samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen.

Den sökande ska ha:

 • avlagt doktorsexamen i ämnet företagsekonomi, entreprenörskap eller annan närliggande disciplin av relevans för ämnet,
 • avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång,
 • visat sig vara vetenskapligt skicklig inom ämnet,
 • visat sig vara pedagogisk skicklig inom ämnet,
 • god kommunikativ förmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska eller annat skandinaviskt språk.
Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av olika forskningsmiljöer och tillämpningspraktik av relevans för ämnet samt förmåga att arbeta med mixed-methods och interdisciplinär forskning. Kunskap om lantbruk och det svenska lantbrukssystemet är meriterande.

Sista ansökningsdatum:

2022-01-24

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat