arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor-företagsekonomi-agrar ekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Läs mer om institutionen här: Institutionen för människa och samhälle | Externwebben (slu.se)

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är företagsekonomi med inriktning agrar företagsekonomi, driftsplanering och verksamhetsutveckling. Anställningen omfattar undervisning och forskning inom områden som produktionsekonomi, ekonomistyrning, upprättande och analys av olika typer av budgetar, ekonomisk uppföljning, företagsstrategi, verksamhetsutveckling, fastighetsvärdering och finansieringsprinciper, samt hur detta påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, i en grön omställning.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnesinriktningen företagsekonomi med fokus på agrar ekonomi, driftsplanering och verksamhetsutveckling. Den sökande förväntas:
 • delta i undervisningen på både grund nivå och avancerad nivå inom ämnesinriktningen,
 • publicera vetenskapliga artiklar, fungera som handledare till doktorander samt visa förmåga att forska och att skriva framgångsrika forskningsansökningar,
 • samarbeta med kollegor som sysslar med företagsledning och företagsekonomi inom ämnesområdet på institutionen, och övriga institutioner på SLU med intresse för ämnesinriktningen. Samarbeten bör även innefatta andra aktörer, inte minst näringens aktörer, samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen.

Den sökande ska ha:

 • avlagt doktorsexamen i ämnet företagsekonomi eller närliggande disciplin av relevans för ämnet,
 • avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång,
 • visat sig vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen,
 • visat sig vara pedagogisk skicklig inom ämnesområdet för anställningen,
 • visat ett teoretiskt djup av relevans för ämnet, och en förmåga att publicera sin forskning internationellt,
 • erfarenhet av såväl olika forskarmiljöer som av tillämpningspraktik av relevans för ämnet,
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.
Kunskap om lantbruk och det svenska lantbrukssystemet är meriterande.

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor. Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet och kompetens inom ämnesinriktningen. För anställningen krävs kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta med mixed-methods och i interdisciplinära forskningsprojekt.

Sista ansökningsdatum:

2021-04-16

Placering/ort:
Alnarp 

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat