arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i experimentell fysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Experimentell fysik kännetecknas av experimentellt baserad forskning inom materialvetenskap med betoning på beteendet hos materia på längdskalor i nano- och mikroområdet, relaterad till tillämpningar och tillämpad forskning. Ämnet stärker den omfattande forskning inom högre skalor som idag bedrivs vid institutionen.

Nuvarande forskningsinriktning innefattar (men är inte begränsat till) utveckling av avancerade nanomaterial för energirelaterade tillämpningar, högtrycksfysik med relaterade avancerade spekroskopimetoder, ytfysik samt karakteriseringsmetoder med svepsondmikroskopi.

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor kommer du delta i utveckling av forskningen inom Experimentell fysik samt utveckla, planera, administrera, leda och genomföra undervisning.

I anställningen ingår även undervisning och handledning av studenter (civilingenjörsnivå), mastersstudenter och doktorander. Undervisningen avser dels universitetets baskurser i fysik samt fysikkurser inom tekniskt basår, dels mer avancerade kurser som t.ex. inom materialvetenskap, nanomaterial, atomfysik, fysik för klimatet samt fasta tillståndets fysik. Eftersom undervisning samt kursutveckling sker på både svenska och engelska är det viktigt att du behärskar båda språken bra. Erfarenhet från undervisning i motsvarande kurser är meriterande.

Till anställningsuppgifterna hör också forskning med starkt experimentellt inslag. Forskningsresultaten ska spridas på stora internationella konferenser och publiceras i internationella referee-granskade tidskrifter. Du kommer också bidra till utvecklingen av ämnet genom att ansöka om finansiering samt delta i nätverksaktiviteter och forskningsprojekt på regional, nationell och internationell nivå, med särskild tonvikt på deltagande i EU:s ramprogram. Vi söker alltså motiverad sökande som önskar bidra till ämnets utveckling.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som: * avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer tillämpas (rangordnat i fallande ordning)
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
• Sökandes grad av internationellt erkännande
 • Sökandes meritlista avseende erhållna forskningsmedel
 • God förmåga att uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska
 • Erfarenhet inom områdena; nanomaterial för energitillämpningar, avancerad spektroskopisk materialkarakterisering, svepsondmikroskopi samt relaterade experimentella tekniker. 
 
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som biträdande professor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor ämnesföreträdare Alberto Vomiero 0920-49 31 39 , alberto.vomiero@ltu.se.

Fackliga företrädare:

SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 9 augusti 2020
Referensnummer: 1980-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat