arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Europastudier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Europastudier vid SOL är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö som inkluderar kulturvetare, historiker, statsvetare samt litteratur- och språkforskare.

I huvud- området Europastudier vid SOL ingår två program: Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil samt det tvååriga, internationella, engelskspråkiga masterprogrammet Master of Arts in European Studies. Dessutom startar vi hösten 2022 ett internationellt, tvåårigt masterprogram i Öst- och Centraleuropastudier i samarbete med Köpenhamns universitet. Samtliga program är tvärvetenskapliga och har en humanistisk profil. Forskningsmässigt har miljön utvecklat en stark profil inom minnesstudier, kulturpolitik och politisk kommunikation.

För att förstärka både vår forskningsmiljö och vårt lärarlag söker vi en skicklig forskare och lärare med ett genuint intresse för att arbeta över ämnesgränserna och utveckla nya idéer inom forskning och utbildning samt med en vilja att utveckla sin kompetens inom nya områden. Arbetsuppgifterna inom anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på både kandidat- och masternivå inom våra program. Forskningsdelen i anställningen kommer att inkludera arbete med ansökningar om externa forskningsmedel. Med tanke på vårt diversifierade lärarlag fäster vi stor vikt vid den nya lektorns samarbetsförmåga och organisatoriska skicklighet.

Arbetsuppgifter

Arbetet som biträdande lektor omfattar forskning (minst 50%) och undervisning (max
50%). Anställningen har fokus på forskningsmeritering och en mentor kommer att finnas 
som stöd till den biträdande lektorn. Den biträdande lektorn i Europastudier ska bidra till
och utveckla forskningen inom någon av forskningsmiljöns inriktningar. Pedagogisk utveckling och undervisning förväntas i första hand ske inom ramen för Kandidatprogrammet och Masterprogrammet i Europastudier.

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav 

Avlagd doktorsexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Det förväntas dessutom att den anställde efter två års anställning tillägnar sig svenska språket i en tillräcklig grad för att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande:

- dokumenterad förmåga att i sin forskning kombinera samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv med fokus på Europastudier
- doktorsavhandling och forskning efter disputation av hög kvalitet
- dokumenterat intresse för att undervisa på mång- och tvärvetenskapliga kurser/program
- erfarenhet av att antingen själv eller tillsammans med andra ansöka om forskningsanslag
- dokumenterad mycket god samarbetsförmåga

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till