arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i elkraftteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  11 mars

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik bedriver forskning och utbildning inom bland annat materialvetenskap om trä, kompositer och metaller. Verksamheten drivs av engagerade personal i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Stor del av forskningen är externfinansierad i ett väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar.

Arbetsuppgifter

Biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning och forskning.

Mer specifikt är arbetsuppgifterna för biträdande universitetslektor i elkraftteknik:
 • Initiera och utföra självständig forskning, framförallt inom ”Design och drift av lågspännings-, mellanspännings-, och regionnät”. Forskningsinriktning ska vara huvudsakligen fristående från de befintliga huvudinriktningarna i gruppen, men personen ska visa flexibilitet och kunna bidra till de befintliga huvudinriktningarna vid behov också. Forskningsinriktningen ska ta med hur (framtida) elnät blir påverkat av saker som kraftelektronik, elmarknader och smarta elnät, men dessa ska inte vara huvudinriktningen. Målet med forskningen ska vara att bli bland de världsledande forskaren inom denna inriktning.
 • Publicera forskningresultat i framförallt i ledande vetenskapliga tidskrifter.
 • Vara biträdande handledare samt kunskapsresurs och samarbetspartner till doktorander inom forskningsämnet Elkraftteknik.
 • Samarbeta med andra seniora forskare inom ämnet elkraftteknik och inom närliggande ämnen.
 • Delta i grundutbildning och undervisa på högskoleingenjörsprogrammet Elkraftteknik. Kursen som ingår i programmet är, bland annat, Eldistribution, Elmarknaden och elkvalitet, och Elkraftöverföring.
 • Söka extern finansiering, för relevanta forskningsprojekt, framförallt doktorandprojekt, inklusive finansiering till egen forskning.
 • Utveckla kontakten med näringslivet, framförallt i Sverige och grannländer.
 • Att stödja ämnesföreträdare i drift, organisation och planering av forskningsämnet Elkraftteknik.
Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som anses motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (som viktas lika)
• förmåga att undervisa på svenska och engelska inom ämnet
 • publicerat forskningsresultat i ledande vetenskapliga tidskrifter.
 • forskningserfarenhet relevant för första punkt i uppdragsomskrivningen 

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om 4år med placering i Skellefteå.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor Math Bollen, math.bollen@ltu.se eller biträdande professor Sarah Rönnberg, sarah.ronnberg@ltu.se

Fackliga representanter:

SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons, vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på engelska.

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 11 mars 2021
Referensnummer: 433-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat