arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i ekonomisk historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Lunds universitet ledigkungör en eller flera anställningar som biträdande universitetslektor i ekonomisk historia.

Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställd lektor.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar både forskning (cirka 60%) och undervisning inom ämnet ekonomisk historia. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisning kan ske på alla nivåer. 

Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ekonomisk historia eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Den kan komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder


För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet ekonomisk historia.

Det är önskvärt att sökanden som inte har svenska som modersmål uppnår rimlig nivå vad gäller svenskkunskaper under anställningstiden.

Vid anställning av biträdande universitetslektor tillämpas följande bedömningsgrunder:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Ekonomisk-historiska institutionen eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskapliga kvalifikationer kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i tidskrifter med internationellt peer-review-system samt till förmåga att erhålla externa forskningsbidrag. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Befordran till lektor


En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av anställningsordningen och kravprofilen.

En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till Ekonomihögskolan senast sex månader innan anställningen upphör.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:

- Väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar 4 publiceringar under anställningstiden som biträdande universitetslektor i publikationer som finns med på norska listan varav minst 3 i internationella akademiska journaler av god kvalitet.
- Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Kursvärderingar förväntas ingå i dokumentationen kring pedagogisk skicklighet.
- Väl vitsordad pedagogisk utbildning genom att ha deltagit i kurser i högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 5 veckor (7,5 hp).
- Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
- Dokumenterad förmåga att under anställningstiden som biträdande universitetslektor framgångsrikt formulera forskningsansökningar för externa medel.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.
- Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på våra hemsidor https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:


- Följebrev
- Meritförteckning
- Forskningsplan, maximalt tre sidor
- Publikationslista samt en utvald publikation, som länk eller PDF
- Examensbevis (doktorsexamen) och övrig dokumentation.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning