arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i digitalisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

 

Institution 
För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://www.mau.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
 Undervisningen inom tjänsten är förlagd till DVMT, den biträdande lektorn förväntas kunna undervisa vid de utbildningar som finns där. Forskningen bedrivs i samarbete med universitets utvecklingsråd för digitalisering, men kan även komma att ske tillsammans med relevanta forskargrupper inom universitetet som t ex IoTaP eller the Data Society Research Program, men även med forskare vid andra lärosäten. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning och utbildning

För mer information om utvecklingsrådet för digitalisering, se http://www.mah.se/digi

En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor syftar till att ge läraren möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder:
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning
Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se