arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i digital humaniora

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom masterprogrammet i digital humaniora.

Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt åtta doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i datahantering, datalagring och digitala metoder samt digitala verktyg. På CDHU arbetar fem forskningsingenjörer samt föreståndare, bitr. föreståndare, forskningskoordinator och en kommunikatör.

Anställningsperiod

Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Andelen undervisning inklusive kursadministration uppgår till 50 procent.

I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination framförallt på mastersprogrammet i digital humaniora, men undervisning och examination på mastersprogrammet i ABM kan också förekomma. Undervisning som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt, praktiskt samt tekniskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på digital humaniora samt att skapa fördjupad förståelse för och kunskap kring digitala metoder, digitala källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer. Arbetsuppgifterna kommer i första hand att bestå av undervisning och forskning kring dataaggregering, hantering och bruk av digitala kulturarvsdata, informationshantering samt i digitala verktyg och metoder såsom textmining och 3D-modellering. Därtill kan arbetsuppgifterna också komma att innebära undervisning i digitala plattformar av särskild relevans för humanistisk forskning som exempelvis Project Jupyter, R, MatLab, GIS, Nodegoat, Mallet, Voyant och Metashape pro.

Forskningen omfattar minst 50 procent av heltidsanställningen. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Det ingår även i arbetsuppgifterna att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i digital humaniora eller i närliggande vetenskaplig disciplin som exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom någon annan humanistisk disciplin, och visat pedagogisk skicklighet inom detta område. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930">https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redogörelse för planerad forskning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 5)
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930">https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 (HISTFILFAK 2020/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Åse Hedemark, tel. 018-471 2598, e-post ase.hedemark@abm.uu.se.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022, UFV-PA 2022/604.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023 Visstidsanställning till