arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Datorseende

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  11 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Datorseende med inriktning mot maskininlärning

med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Vi söker en biträdande universitetslektor i datorseende med inriktning mot maskininlärning, särskilt spatiell analys och visuell perception, som behandlar metodforskning inom omvärldsuppfattning, fjärranalys och robotseende, viktiga delområden i ISYs verksamhet inom datorseende. Anställningen är tenure track och placerad vid institutionen för systemteknik (ISY), på avdelningen för datorseende, och är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT (www.liu.se/elliit), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och dissemination.

Avdelningen för datorseende har identifierats som framstående svensk forskningsmiljö för AI av Vinnova. Avdelningens verksamhet fokuserar på forskning och utbildning inom datorseende, närmare bestämt inlärning och modellering av maskinell perception, visuell objektföljning, signalbehandlingsansatser för datorseende, särdragsrepresentationer och metoder för rullande slutare. Läs mer på http://www.cvl.isy.liu.se.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva egen och oberoende forskning inom maskininlärning på internationell nivå, och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram, särskilt i den del av området som behandlar metoder och algoritmer inom spatiell analys och visuell perception som kan ses som komplementärt till befintlig forskning inom datorseendegruppen, samt att bedriva grundutbildning i datorseende i samma delområde. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta, t.ex. inom tillämpningar i fjärranalys och spatiell modellering, och att medverka i ISYs forskarutbildning inom området.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Läs mer om tjänsten och ansök
Du hittar mer information om denna anställning och kan ansöka via länken nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15716&rmlang=SE

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 maj. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat