arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Datorseende

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  8 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Datorseende med inriktning mot 3D datorseende

med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Avdelningen för Datorseende är en livlig forskningsmiljö med fyra seniora forskare, två postdoktorer, tolv doktorander, samt ett flertal anknutna forskare. Avdelningen har identifierats som framstående svensk forskningsmiljö för AI i senaste Vinnova-rapporten. Avdelningens verksamhet fokuserar på forskning och utbildning inom datorseende, närmare bestämt inlärning och modellering av maskinell perception. Datorseendegruppen har under senaste tiden publicerat metoder för djupa faltningsnät och effektiv online-inlärning liksom metoder för geometriska problem på huvudkonferenser inom datorseende som CVPR, ECCV och ICCV. Forskarna i datorseendegruppen är särskilt välkända för sina arbeten inom visuell objektföljning, signalbehandlingsansatser för datorseende, särdragsrepresentationer och metoder för rullande slutare. Läs mer på http://www.cvl.isy.liu.se.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Läs mer och ansök

Välkommen att läsa mer om anställningen och ansöka på www.liu.se under lediga jobb, se länk nedan.

Biträdande universitetslektor i Datorseende med inriktning mot 3D datorseende

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Michael Felsberg, Professor, avdelningschef

013-282460

michael.felsberg@liu.se


Christina Hammarstedt, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 15 28

christina.hammarstedt@liu.se


Lina Florvik, HR-partner

013-281925

lina.florvik@liu.se