arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datorkommunikation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  6 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ungefär 350 anställda och 4000 studenter per år, och erbjuder utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom datavetenskap och angränsande områden.

Ett tydligt fokus på forskning utgör en excellent bas för grundutbildningen vid institutionen. Vid institutionen finns ett antal interdisciplinära forskargrupper, och institutionen uppmuntrar initiativ inom lika villkor och jämställdhet. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. För mer information, se http://www.it.uu.se.

Avdelningen för datortekniks forskning omfattar modellering, design och analys av nya datorarkitekturer, nya metoder inom datorkommunikation och nya tekniker inom inbyggda system. Inom alla dessa områden har avdelningen tagit fram banbrytande teoretiska och tillämpade resultat. Den biträdande universitetslektorn blir en del av forskargrupperna som arbetar med datornätverk med ett fokus på tillförlitlighet och säkerhet för nätverk med låg effekt för sakernas internet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Nätverksbaserade system möjliggör interaktion mellan objekt som innefattar allt från små sensorer och ställdon till drönare eller datacenter. Fokus för denna tjänst ligger på förbättring av prestandan av nätverksbaserade system såsom trådlösa nätverk med låg effekt samt nätverk för sakernas Internet när det gäller energiförbrukning, mobilitetshantering, genomströmning, latens samt säkerhet genom moderna maskininlärningsmetoder. Av särskilt intresse är systemorienterad forskning inklusive design av (inbäddade mjukvara) prototyper och deras utvärdering samt design av nya maskininlärningsarkitekturer för resursbegränsade nätverksbaserade system.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.  Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom till exempel datorkommunikation och sakernas internet, artificiell intelligens och maskininlärning på både grund- och avancerad nivå.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Den  biträdande universitetslektorns primära roll kommer att vara att utvidga den pågående forskningen inom nätverksbaserade system vid grupperna för kommunikationsforskning (CORE) och Uppsala Networked Objects (UNO) med metoder och ansatser från artificiell intelligens och maskininlärning, vilket inkluderar deltagande i gruppernas befintliga projekt, skrivande av forskningsansökningar, vara handledare eller biträdande handledare av doktorander och forskare, samt delta i utvecklingen av gruppernas forskning, undervisning och samverkan.
- Dessutom att skapa och bidra till samarbeten inom institutionen och med andra institutioner vid Uppsala universitet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom datorkommunikation med inriktning maskininlärning för nätverksbaserade system eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/document/?contentId=92570

https://regler.uu.se/document/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_1-k_instructions-applications.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Philipp Rümmer e-post mailto:philipp.ruemmer@it.uu.se och professor Thiemo Voigt e-post mailto:thiemo.voigt@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2021, UFV-PA 2021/1050.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning