arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Datorgrafik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  5 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker en Biträdande universitetslektor i Datorgrafik med inriktning mot maskininlärning

Beskrivning av ämnesområdet
Datorgrafik utgör ett fundamentalt område inom datavetenskap och har som sitt mål att skapa bilder och simulera sensorer utgående från data som uppmätts, simulerats eller designats. Dessa data kan representera alltifrån abstrakta vetenskapliga data till skapandet av fotorealistiska syntetiska bilder med datorspel och medieproduktioner eller simulering av sensorer för användning inom maskininlärning för t.ex. autonoma fordon. Området är under stark utveckling då underliggande data är av ökande storlek och komplexitet samt att kraven på kvalitet och prestanda ständigt ökar. Aktuella områden är syntes av bilder utgående från mätningar av fysiska miljöer, inkluderande ljus- och materialegenskaper, och tillägg av syntetiska objekt i bildsekvenser från dessa fysiska miljöer, s.k. augmented reality. Detta innefattar även design och utveckling av kamera-system för inspelning av så kallade ljusfält och tillämpningar för virtuell verklighet.

Vid avdelningen för Medie- och Informationsteknik (MIT) är forskning inom grundläggande datorgrafik ett prioriterat område. Avdelningen har internationellt ledande forskning inom infångning och tillämpning av bilder med högt dynamiskt omfång, infångning och tillämpning av ljusfält och materialegenskaper samt bildbaserad ljussättning och rendering och dess tillämpningar. Ett profilområde är nästa generations bildtillämpningar med tillämpning av fotorealistisk datorgrafik som grund för skapandet av syntetiska data för träning av maskininlärningsalgoritmer.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom datorgrafik, bildbehandling och datorseende delvis med fokus på metoder som baseras på maskininlärning. I detta ingår att delta i planering och handledning av forskningsprojekt samt nationell och internationell samverkan med forskare, företag och samhället. Det ingår också att delta i arbetet med vissa administrativa uppdrag inom avdelningen.  Anställningen är kopplad till forskningsprojekt inom det strategiska forskningsmiljön ELLIIT samt projekt inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och kommer att specifikt att fokusera på bildsyntes och mätsystem för bildsyntes som baseras på effektiva, glesa representationer och compressed sensing för bildtillämpningar. Exempel på detta är design av system för infångning av ljusfält, algoritmer för att effektivisera fotorealistisk bildrendering genom rekonstruktion av ofullständig indata och digitalisering av materialegenskaper för bildsyntes. Tillämpningar återfinns inom områden såsom digital design, produktvisualisering, avancerade gränssnitt med augmented reality, samt datasyntes för maskininlärning. Gruppen ansvarar för ett antal kurser med inriktning mot teori och tillämpningar inom bildsyntes, visualisering, bildanalys och beräkningsbilder. I anställningen ingår att delta i och/eller att ansvara för kurser på grund och avancerad nivå främst inom dessa ämnesområden. Vi ser också att du kommer att delta i kurser för forskarstuderande.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Läs mer; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19377&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19377&rmlang=SE

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Läs mer och ansök här; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19377&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19377&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat