arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datavetenskap

 • Ort

  Karlskrona

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Vi är en av landets tydligast profilerade tekniska högskolor, där IT och innovation för en hållbar framtid står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen avser ett biträdande universitetslektorat med fokus på programmering för visuell och interaktiv datavetenskap, vilket inkluderar discipliner som datorgrafik, visualisering, spelteknik och datoranvänding där människan står i centrum. I anställningen ingår att bidra till utvecklingen av vår växande forsknings- och utbildningsmiljö inom visuell och interaktiv datavetenskap vid BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, tillsammans med befintliga forskare och lärare. Utvecklingsarbetet bör ske i samverkan med omgivningen, företag och civilsamhället. Dessutom ingår undervisning på kandidat-, magister- och doktorandnivå - främst i utbildningsprogram och forskning inom spelteknikområdet. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Internationella sökande ska initialt kunna undervisa på engelska. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på detta språk inom tre år.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”.

Meriterande kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet av teoribildning, metodutveckling och forskning i visuell och interaktiv datavetenskap
 • Dokumenterad bredd på pedagogiska meriter; särskilt av kursutveckling och kursgenomförande relevanta för ämnesområdet av hög kvalité
 • Dokumenterad erfarenhet av realtidsgrafikprogrammering (2D/3D)
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och har beviljats extern finansiering
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med relevanta aktörer inom industri/offentlig sektor
 • Dokumenterad god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Dokumenterade goda kunskaper i engelska och svenska
Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse


Varaktighet: Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att en lärare under en period om minst fyra och högst sex år, som bestämts av högskolan före anställningen, ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Sista ansökningsdag: 2019-08-02

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på vår jobbsida bth.se eller kan fås från HR-avdelningen, tfn +46 (0) 455-38 50 16.

Blekinge Tekniska högskola, BTH, välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Veronica Sundstedt, Universitetslektor/docent/tf. prefekt (DIDA)

+46455385850

veronica.sundstedt@bth.se


Alexandra Wagner, HR-specialist

+46455385016

Alexandra.Wagner@bth.se


Carina Petersson, Antagningshandläggare, facklig representant (OFR)

+46455385028

carina.petersson@bth.se


Mikael Åsman, Universitetsadjunkt, facklig representant (SACO)

+46455385720

mikael.asman@bth.se