arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datavetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom bägge områden pågår en mängd olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen avser ett biträdande universitetslektorat med fokus på programmering (Python/C++) för visuell och interaktiv datavetenskap, med särskild inriktning mot spelteknik och interaktiva system. I anställningen ingår att bidra till utvecklingen av vår växande forsknings- och utbildningsmiljö inom visuell och interaktiv datavetenskap vid BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, tillsammans med befintliga forskare och lärare. Det ingår även att bidra till nyutveckling av spelutvecklingsutbildningsprogrammen på BTH. Utvecklingsarbetet bör ske i samverkan med omgivningen, företag och civilsamhället. Dessutom kan handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå och handledning av doktorander inom ämnesområdet ingå. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Internationella sökande ska initialt kunna undervisa på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, som finns på https://www.bth.se/ombth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kvalifikationer:


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande punkter meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av teoribildning, metodutveckling och forskning i spelutveckling och interaktiva system.
 • Dokumenterad färdighet och förmåga inom spelmotorer (Unreal Engine 4 och/eller Unity), 3D programmering (Vulkan/DX12), XR (AR, VR, MR), människa-datorinteraktion.
 • Förmåga att bedriva självständig forskning av hög internationell klass inom datavetenskap.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och har beviljats extern finansiering.
 • Dokumenterad god kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • Dokumenterade goda kunskaper i engelska och svenska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 4 år, med rätt till prövning för tillsvidareanställning som universitetslektor.

Sista ansökningsdag: 2021-08-01.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat