arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande Universitetslektor i Datavetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 december

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, datorteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Tjänsten som biträdande lektor är kopplad till Smarter Systems-miljön. Miljön fokuserar på att kunskap för konstruktion av smartare system med smartare utvecklingsprocesser och tekniker för smartare cyber-fysiska system (CPS) där utvecklingsprocesser och systemaktiviteter integreras i en sammanhållen kontinuerlig förbättrings och anpassningsprocess. Ett av LNU: s forskningscentra, "Data-intensive Sciences and Applications", är en bärande del av den kompletta miljön.

Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap


Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen.

Anställningen är 100% på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

Arbetsbeskrivning:


Syftet med anställningen är att innehavaren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för anställning som lektor.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning, undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå i datavetenskap, samt egen forskning. Undervisning sker på både svenska och engelska. Egen forskning ingår motsvarande minst 50 procent av heltidsanställningen. Innehavaren förväntas bidra till att stärka forskningen vid institutionen genom vetenskapliga publikationer och genom att söka externa forskningsbidrag samt delta i institutionens interna arbete.

För behörighetskrav, bedömningsgrunder och kontaktpersoner se fullständig annons på Linnéuniversitetets hemsida:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6411&rmlang=SE

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat