arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datasäkerhet/kryptologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Forskargruppen inom krypto och säkerhet vid institutionen för elektro- och informationsteknik är verksam inom forskning och undervisning kring kryptografiska algoritmer och datasäkerhet, både teoretiska aspekter, såväl som praktiska tillämpningar. Förutom en gedigen nationell och internationell akademisk basverksamhet har gruppen omfattande industrisamarbeten. Undervisningen omfattar kryptoteknik, datasäkerhet och webbsäkerhet, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Ämne


Datasäkerhet/Kryptologi

Särskild ämnesbeskrivning


Ämnet för den utlysta tjänsten är kryptologi och dess teoretiska analys. Forskningen kommer att vara fokuserad på att ur ett teoretiskt perspektiv analysera säkerhet och design av framtidens kryptografiska algoritmer och metoder. Detta innefattar såväl symmetriska kryptosystem som asymmetriska kryptosystem, olika teoretiska modeller för säkerhetsanalys, och implementationsaspekter med fokus på både mjukvara och hårdvara. Exempel på algoritmer och tillämpningar finns i pågående standardiseringsprojekt inom telekommunikation och inom autonoma system. Exempel på ytterligare allmänna tillämpningar för kryptologi finns inom en pågående digitalisering av samhället och en framtida värld av uppkopplade enheter och människor.

Arbetsuppgifter


Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller
- uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet som postdoktor.
- Visat forskningsmeritering inom området kryptologi genom att ha (sam)författat artiklar publicerade i IACR konferenser eller IACR workshops (se iacr.org).

Bedömningsgrunder


Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av teoretisk analys och design av kryptografiska algoritmer.
- Erfarenhet av sidokanalsattacker för symmetriska kryptosystem.
- Erfarenhet av analys av asymmetriska kryptografiska algoritmer som nyttjar nya underliggande problem såsom LWE (learning with errors) och olika närliggande varianter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:


Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:285562/type:job/where:4/apply:1

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.