arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datadriven evolution och biodiversitet

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

En anställning som biträdande universitetslektor i datadriven evolution och biodiversitet ledigförklaras vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå. Ämnesområdet är Genomik, med fokus på datadriven forskning inom evolution, anpassning och biodiversitet i träd. 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesområdet är Genomik, med fokus på datadriven forskning inom evolution, anpassning och biodiversitet i träd. Ämnesområdet avser forskning som drar nytta av de massiva dataströmmarna från tekniker som genom- och biom-sekvensering. Området syftar till att leda utveckling och applicering av nya metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker för att analysera dessa data och använda dem för att lösa vetenskapliga frågeställningar inom evolution och biologisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnesområdet Genomik, med fokus på datadriven forskning inom evolution, anpassning och biodiversitet i träd. Mer specifikt kommer den biträdande universitetslektorn att kunna forska inom områden som inkluderar studier av genetisk diversitet, populationsgenetik och anpassning, kvantitativ genetik, omics-tekniker och förädling av olika svenska trädslag där genetiska resurser är tillgängliga, ex tall, gran, asp och björk. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:

 • söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen
 • undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
 • fortbilda sig pedagogiskt

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen. God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder, samt den fullständiga annonsen finns på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster

Sista ansökningsdatum:

2021-09-05

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fem år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat