arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i bioteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i bioteknik med placering tills vidare vid Kemiska institutionen.

Ämne

Bioteknik

Särskild ämnesbeskrivning

Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle. Basen för att detta ska kunna ske är effektiva processer för omvandling av biomassa med hjälp av främst enzymteknologi vilket innefattar i) Enzymatiska metoder för att skapa livsmedelskomponenter, produkter och material från förnybara råvaror. ii) Ökat resursutnyttjande i bioraffinaderier genom användning/utveckling av biotekniska milda (resurseffektiva) metoder och verktyg. iii) Utveckling av effektiva enzymer för katalys av önskade omvandlingar vid framställning av produktprototyper samt inhibering av oönskade enzym i råmaterialen via olika biotekniska metoder. Ett speciellt fokus kommer att riktas mot lipidbaserade processer och produkter.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.
- Dokumenterad erfarenhet av biotekniska forskningsmetoder.

Övriga meriter


- Goda kunskaper i svenska (för undervisning i kurser tidigt i bioteknik programmet)
- Dokumenterad erfarenhet av tilllämpning av biotekniska metoder, inkluderande enzymteknologi och mikrobiell teknik med särskilt fokus på lipidomvandlingar
- Analys och utvärdering av komplexa biomaterial från land och havsbaserade råvaror
- Dokumenterad erfarenhet av metodutveckling inom någon av ovanstående metoder
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med industriella partners
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning
- Dokumenterad förmåga att erhålla externa anslag

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:
https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:447060/*****************************************************************

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till