arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i bild och lärande

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution 
Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, ämnesdidaktisk och utbildningsvetenskaplig forskning samt uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, synliggörs genom olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Inriktningen mot lärarprofessionen speglas i våra kurser som är ämnesdidaktiska. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor erbjuder möjlighet att dels utveckla sin självständighet som forskare och dels meritera sig vetenskapligt såväl som pedagogiskt inom det aktuella området med sikte på en framtida anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). I undervisning ingår även handledning, examination och kursadministration i såväl högskoleförlagd som verksamhetsförlagd utbildning. Idag är vi fyra universitetsadjunkter och en universitetslektor inom bild och lärande. Som biträdande universitetslektor i bild och lärande förväntas du självständigt driva egen forskning och i samarbete med andra aktivt arbeta för att stärka institutionens forskning i ämnet. Forskningen som bedrivs ska bidra till utvecklingen av en forskningsanknuten grundutbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Bedömningsgrunder
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av att ha bedrivit forskning inom bild och lärande
 • Kunskap och kompetens inom ämnesdidaktik
 • Erfarenhet av handledning på avancerad nivå
 • Tidigare undervisningserfarenhet

Upplysningar

Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Lektor i Bild och Lärande, Ann-Mari Edström 040-6658669
Biträdande prefekt Fredrik Hansson, 040-665 72 07
HR-specialist Anna Lindberg, 040-655 82 58

 

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Se annonsen i sin helhet på mau.se