arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i beräkningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Biträdande universitetslektor i beräkningsvetenskap med inriktning mot datadriven livsvetenskap

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har avdelningen 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för

informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom

beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Forskningsverksamheten inom denna tjänst kommer att bedrivas inom forskningsprogrammet tillämpad beräkningsvetenskap, där flera forskningsgrupper arbetar i överlappet mellan datavetenskap, beräkningsvetenskap och livsvetenskap.

Anställningen som biträdande lektor är en del av SciLifeLab Fellows-programmet,

https://www.scilifelab.se/research/fellows/ och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges möjlighet att handleda doktorander. Anställningen är en av flera nya strategiska rekryteringar som SciLifeLab kommer göra i området. SciLifeLab (www.scilifelab.se), är ett svenskt nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret kombinerar teknisk expertis i frontlinjen med avancerad kunskap om translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet ochUppsala universitet. SciLifeLab grundades 2010 och utsågs till ett nationellt centrum 2013.SciLifeLab samordnar ett mycket samarbetande forskarsamhälle involverande mer än 150 forskningsgrupper som arbetar inom hela livsvetenskapsområdet, med ämnen såsom molekylärbiologi, cancer, immunologi, stamceller och nya biobränslen. Teknologierna och tjänsterna inom vår nationella infrastruktur används och utvecklas på ett symbiotiskt sätt med forskare inom detta samhälle. Den som erbjuds anställningen ges möjlighet att spendera tid på Navet på SciLifeLab och vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (https://icm.uu.se/), för att underlätta samarbete med biomedicinska forskningsgrupper och med NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden; https://nbis.se).

Beskrivning av anställningens ämnesområde:


Ett av SciLifeLabs strategiska mål för 2030 (https://www.scilifelab.se/roadmap-summary/ ) är att bygga upp nya forskningsprogram inom datadrivna livsvetenskaper. Anställningen bör bidra till detta mål genom att skapa en grund för stark forskning inom de beräkningsvetenskapliga aspekterna av den datacentrerade modellen. Forskningsämnen av särskilt intresse inkluderar:

Datacentrerade beräkningar som möjliggör skalbar analys av mycket stora mängder vetenskaplig data från moderna experimentella plattformar. Modellering av kvalitet och uteblivna/glesa data i råa experimentella data, samt analysmetoder som förmår hantera brister i datakvalitet och icke-slumpmässig gleshet. Integritetsbevarande analys av känsliga biologiska och medicinska data. Skalbar analys av strömmande data. Storskalig distribuerad maskininlärning. Smart och autonom hantering av e-infrastruktur och experimentell infrastruktur som stödjer datacentrerade arbetsflöden.

Det förväntas att den som erbjuds anställningen har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tillämpningar inom livsvetenskap. Av särskilt intresse är kombinationer av data från flera storskaliga experimentplattformar, så kallade multi-omics och tillämpningar som möter utmaningarna med att analysera känsliga biomedicinska data.

För information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida: LÄNK TILL ANNONSEN PÅ https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av Emanuel Rubensson, avdelningsföreståndare vid avdelningen för beräkningsvetenskap, emanuel.rubensson@it.uu.se eller Elisabeth Larsson, programansvarig professor för tillämpad beräkningsvetenskap, elisabeth.larsson@it.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2020, UFV-PA 2020/3319.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning