arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i atmosfärsvetenskap inom planetvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Norra Sverige är en ledande europeisk rymdregion med flertalet aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. I direkt anslutning till Luleå tekniska universitet finns Institutet för rymdfysik (IRF) som fokuserar på rymdplasmaforskning och instrumentutveckling, och EISCAT Scientific Association med fokus på radarobservationer av olika fenomen i övre atmosfären och jonosfären. I Kiruna finns även Svenska rymdbolaget (SSC), med dess anläggning Esrange, som tillhandahåller tjänster och infrastruktur för tillträde till rymden.

Institutionen för system- och rymdteknik söker en biträdande universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet. Befattningen är belägen vid avdelningen Rymdteknik i Kiruna. Rymdteknikavdelningen erbjuder ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå. Avdelningen bedriver forskning inom atmosfärvetenskap och rymdtekniska system. Avdelningens forskare deltar för närvarande i flera planetuppdrag under ledning av NASA, ESA och JAXA. Forsknings- och utbildningsaktiviteter stöds av utmärkt infrastruktur såsom planetariskt islaboratorium och asteroidtekniklaboratoriet, med tillgång till teknikfokuserade anläggningar, inklusive laboratorierna i gruppen för rymdtekniska system.

Vi letar efter en högt motiverad biträdande universitetslektor för att stödja vår nuvarande forskning och undervisning i planetvetenskap. Våra nuvarande forskningsintressen fokuserar på fysiska processer på ytor i solsystemet. Vi arbetar med regolit och is, i synnerhet deras fysiska egenskaper och interaktioner mellan ytan och atmosfären på solsystemets kroppar. Vi vill intensifiera våra aktiviteter kring is på Mars och andra solsystemkroppar som isiga månar och / eller kometer. Vi välkomnar särskilt kandidater som kan bidra med expertis på Mars ytprocesser, isiga månar eller kometfysik. En tvärvetenskaplig bakgrund med ämnen som terrestrisk glaciologi skulle vara fördelaktig. Den framgångsrika sökanden kommer att samarbeta med forskare och personal vid Kiruna och Luleå samt internationella experter i Norden och vidare.

Ämnesbeskrivning
Atmosfärsvetenskap omfattar forskning om jordens och andra planeters atmosfär genom modellering samt utveckling och användning av instrument för fjärranalys och in situ mätningar. Särskilt fokus är atmosfärens dynamiska, kemiska och fysikaliska processer såväl som bättre väder- och klimatprognoser.

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom atmosfärsvetenskap med fokus på det planetvetenskapliga området. Anställningen innebär ansvar för att:

- Initiera och delta i ansökningar om projektfinansiering från både nationella och EU-källor.
- Administrera och undervisa i kurser på grundnivå och avancerad nivå.
- Handleda mastersstudenter och doktorander

Den sökande förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet samt samarbeta med forskningsgrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter, både nationellt och internationellt.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som: avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder, viktas lika
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
 • Erfarenhet av undervisning
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering 

Information

För denna anställning som biträdande universitetslektor gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder för universitetslektor (viktas lika):
 • Framgångsrik demonstration av beviljad forskningsfinansiering
 • Vetenskaplig kompetens och prestanda
 • Lärarengagemang och studentutvärderingar 

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Dr. Victoria Barabash, 0980-67532 victoria.barabash@ltu.se och professor Axel Hagermann 0980-67583 axel.hagermann@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 12 mars 2021
Ref.nr: 365-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat