arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i arkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  4 september

Om jobbet

-inriktning digital design och tillverkningsmetoder för cirkulär arkitektur

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Arkitektur  är ett av våra 19 forskningsämnen inom Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Forskargruppen omfattar ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskapsarkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar till att forma framtida politik och planering av framtidens städer. Institutionen har ca 400 anställda, och omfattar ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier.

Arbetsuppgifter

Tillgång till stora mängder data, industriellt byggande, och materialinnovation kräver ny kunskap och färdigheter för arkitekter. Denna omvandling förändrar arkitektens färdigheter mot mer beräkningsmetoder och digital tillverkning och material för cirkulär och hållbar arkitektur. I den här positionen kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till digital arkitektur och tillverkning som länka arkitekturforskningsområdena till andra relevanta områden som datavetenskap, byggkonstruktion och -produktion, underhåll, materialvetenskap och industridesign.

Arbetet består av att etablera undervisning och forskning inom till exempel avancerad digital arkitekturdesignteknik, arkitekturteknik och -utveckling, utvärdering av byggprestanda, materialinnovation och digital tillverkning. Du kommer även få möjlighet att utvecklas i rollen som handledare av examensarbeten, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samverka med forskargrupper inom universitetet, andra lärosäten samt med andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i högnivå internationella tidskrifter, etc.)
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Handledning av avhandlingar i arkitektur eller liknande ämnen (både MSc- och doktorsexamen)

- Erfarenhet av att undervisa i avancerade tekniker för digital arkitekturdesign och digital tillverkning, arkitekturdesign och programmering, arkitekturteknik, prestanda och utvärdering, materialinnovation för cirkulär arkitektur eller liknande kurse.

- Färdigheter inom LCA, CAD, Rhino, Grasshopper, Ladybug, Augmented Reality, Virtual Reality, Python, tillverkningstekniker och liknande

- Goda kunskaper i engelska


- Förmåga att undervisa på svenska eller är villig att undervisa på svenska inom fyra år (det finns kurser i svenska både via universitetet och kommunen)

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar
- Förmåga att undervisa på svenska

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 4 september 2022
Referensnummer: 2073-2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat