arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i arkitektur - Urban Analytics

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. SBN har ca 400 anställda, och omfattar ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Arkitektur är ett av våra 19 forskningsämnen, med en forskargrupp på ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskapsarkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar till att forma framtida politik och planering av framtidens städer.

Mer information kring vår verksamhet; https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering, där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska aspekter relaterade till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Arbetsuppgifter

Tillgången till stora datamängder kräver ny kunskap och färdigheter för planerare, beslutsfattare och samhällsorganisationer. Denna omvandling påverkar planerings- och arkitekturdisciplinerna som integrerar formbaserade metoder med evidensbaserad vetenskap. I denna position kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till ”urban analytics” som kopplar hållbara stads-, transport- och arkitekturområden till andra relevanta områden såsom datavetenskap, smart stadsutveckling och intelligenta transportsystem.

Arbetsuppgifterna består av undervisning i ArcGIS, Arc GIS Pro, Geografisk analys

Geografisk informationsteknik, Kartapplikationer på Internet med open source

Kartografisk visualisering, Python applikationer för GIS och planering. Du kommer även få möjlighet till att utvecklas i rollen som handledare av examensarbete, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samverka med forskargrupper inom universitetet, andra lärosäten samt med andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som: - avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: - Vetenskaplig skicklighet (publikationer i högnivå internationella tidskrifter, etc.)

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Avlagt stadsplanering-, eller arkitekt- eller liknande ämnen examen (ex. M.Sc. och PhD examen)
- Erfarenhet av undervisning inom urban analytics (ex., ArcGIS, Arc GIS Pro, Geografisk analys, Kartografisk visualisering, Python applikationer) och planering
- Goda kunskaper i engelska

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri;
 • Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
 • Förmåga att undervisa på svenska. 

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:
Universitetslektor Jennie Sjöholm, jennie.sjoholm@ltu.se
Universitetslektor Andrea Luciani, andrea.luciani@ltu.se
Professor Agatino Rizzo, agatino.rizzo@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 30 november 2020
Referensnummer: 3397-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat