arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i anatomi med inriktning funktionell anatomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  14 juni

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fria kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet anatomi med inriktning mot funktionell anatomi handlar om hur muskulära, mekaniska och neurologiska principer samverkar och styr djurens rörelser. Ämnet omfattar studier om funktionella aspekter på kroppens rörelse- och stödjeapparat (klinisk rörelsemekanik), diagnostik och rehabilitering i syfte att främja djurhälsa och djurvälfärd.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom området anatomi med inriktning mot funktionell anatomi. Tyngdpunkten ska ligga på ökad förståelse av klinisk rörelsemekanik, ortopedisk diagnostik och rehabilitering. Forskningen förväntas ske i samarbete med forskare på institutionen med fokus på hästens rörelsemekanik, och i samverkan med omgivande samhälle.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:

 • söka extern finansiering för ämnet
 • publicera vetenskapliga artiklar
 • vara biträdande handledare åt forskarstuderande
 • planera, utveckla, undervisa och examinera teoretiskt och praktiskt på grund- och avancerad nivå
 • bidra till universitetets arbete
 • fortbilda sig pedagogiskt.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för ämnet relevant forskningsområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Grundexamen inom veterinärmedicin och svensk veterinärlegitimation är ett krav. Den sökande ska kunna undervisa på svenska samt ha mycket goda kunskaper i skriven och talad engelska.

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs stor vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom rörelsemekanik hos häst. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter med peer-review, erhållen extern forskningsfinansiering och vistelse inom olika forskningsmiljöer inom lärosäte eller vid annat lärosäte (t.ex. post doc). Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning, handledning, examination och kursutveckling på grundnivå inom ämnet för anställningen liksom vid erfarenhet av handledning på forskarnivå och genomgången högskolepedagogisk utbildning.

Vi kommer även lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper, kontaktnät inom hästsportens näringsverksamhet och intresseorganisationer.

Sista ansökningsdatum:

2020-06-14

Placering/ort:
 Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Anställningen är tidsbegränsad (4 år) i enlighet med Högskoleförordningen. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran som universitetslektor utifrån allmänna och specifika kriterier fastställda för tjänsten.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat