arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i ämnet Teknisk psykologi

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

- med inriktning mot kognition, åldrande och teknik

Teknisk psykologi tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Inom ramen för anställningen kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med frågor relaterade till att främja det kognitiva åldrandet men även delta i projekt kopplade till tekniska hjälpmedel för den åldrande befolkningen samt ett projekt om AI, neuropsykologi, beteende och machine learning. Den huvudsakliga undervisning inom ämnesområdet kommer att inbegripa biologisk/neuropsykologi, kognition och personlighetspsykologi men även andra områden kan bli aktuella då Teknisk psykologi som ämne är under utveckling.

Ämnesbeskrivning

Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid såväl design som användning av komplexa system och teknik.

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor i teknisk psykologi kommer du att utveckla, bedriva och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbetare och doktorander. Teknisk psykologi är i ett utvecklingsskede och det innebär att arbetsuppgifter även kan innefatta utveckling av kontakter med andra ledande utbildningar, nationellt och internationellt, för samverkan inom ämnesområdet.

Arbetet inkluderar även att bedriva och medverka i forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, men även att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Inom ramen för den specifika anställningen kommer arbetet att inkludera uppgifter som att bedriva forskning inom området hjärnträning bland annat relaterat till flerspråkighet, ny teknik och åldrande men det vetenskapliga arbetet innefattar även vara delaktighet i projekt om artificiell intelligens, neuropsykologi och kognition. Då anställningen inbegriper 50 % forskning är en stor del av arbetet att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i lednings- och administrativa uppdrag.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
Övriga bedömningsgrunder
 • Doktorsexamen i psykologi med inriktning neuropsykologi och psykolingvistik.
 • Erfarenhet av kognitiv testning samt testning och analys av EEG och fMRI data är mycket meriterande.
 • Erfarenhet av att administrera neuropsykologiska testbatterier betraktas som en merit.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling. För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)
 • Erfarenhet av neuro och/eller beteendestudier samt av att söka medel för forskningsprojekt
 • Erfarenhet av undervisning inklusive kursutveckling inom områdena neuropsykologi, psykolingvistik och kognition
 • Stark vetenskaplig bakgrund verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation
 • Erfarenhet av att handleda doktorander (som biträdande handledare)
 • Utvecklat kontakt med näringslivet 

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Jessica K Ljungberg, jessica.k.ljungberg@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5857-2019
Sista ansökningsdag: 21 november 2019