arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, med inriktning mot högskolepedagogik.

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % forskning och 25 % undervisning. Sista ansökningsdag 2021-09-30. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % vetenskaplig meritering och 25 % pedagogisk meritering.

I den vetenskapliga meriteringen ingår att bedriva ämnesdidaktisk forskning med högskolepedagogisk inriktning samt att bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön. Forskningen kan bedrivas under ledning av senior forskare inom forskningsmiljön och/eller mer självständigt. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Den pedagogiska meriteringen kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom högskolepedagogik. Dessutom kan det ingå handledning av doktorander och postdoktorer.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Se fullständig annons på umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ för beskrivning av bedömningsgrunder.

Övrigt 
Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig språket för att kunna undervisa på svenska åtminstone under senare delen av anställningen.

Mer information

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom matematikens, naturvetenskapernas och teknikens didaktik samt pedagogiskt arbete och det finns en aktiv seminariekultur. Utbildningen ligger framför allt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och utbildningsvetenskaplig kärna. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av Lärarhögskolan. NMD har ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. https://www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/jobba-pa-nmd/

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2021.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi.
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-09-30.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning