arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Åldrande och social förändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Åldrande och social förändring med inriktning mot sociala relationer och deltagande

Arbetsuppgifter

Vid avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) erbjuder vi ett ambitiöst och innovativt Masterprogram, Ageing and Social Change – en unik utbildning som ger studenter tillgång till kunskap om individens och befolkningens åldrande som en grundläggande fråga i dagens samhällen och förståelse för samhällets dynamik som en ömsesidig samhällsutmaning. Programmet bidrar till LiUs utbildningsutbud genom dess internationella, intersektionella och tvärvetenskapliga fokus i utbildandet av juniora experter, forskare och framtida ledare, inom ett framväxande tematiskt område som utgör en viktig samhällsfråga för europeiska och globala samhällen, vilket kommer till uttryck i FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s key challenges. Programmet fokuserar på viktiga samhällsfrågor i ett forsknings- och policyorienterat Skandinavien-baserat paneuropeiskt perspektiv.

Forskningsmiljön Ageing and Social Change (ASC) erbjuder även forskarutbildning och tvärvetenskaplig forskning om viktiga sociala, politiska och kulturella frågor om åldrande. Utöver grundläggande och avancerad akademisk utbildning bidrar miljön också till spridningen av kunskap om individens åldrande och demografiska förändringar i det svenska och europeiska samhället.

Anställningen innefattar forskning inom åldrande och social förändring med inriktning mot sociala relationer och deltagande samt undervisning på grund- och avancerad nivå och undervisningsadministration. I undervisningen ingår att utveckla, planera och genomföra undervisning, examination och handledning av examensarbeten samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Angående de vetenskapliga meriterna kräver anställningen vetenskaplig skicklighet inom forskning om åldrande, livslopp och social förändring inom empirisk och konceptuell forskning. Vidare är ett krav att innehavaren av anställningen har publicerat forskning vid prestigefyllda konferenser och/eller i akademiska tidskrifter, inom ett eller flera av följande områden: åldrande, socialt deltagande, kognition och social exkludering, åldrandepolitik, teorier om åldrande och livslopp, samt internationell jämförande forskning och metoder för kvantitativ forskning om åldrande, livslopp och social förändring.

Särskilt meriterande är om den sökande som huvud- eller medsökande har erhållit externa bidrag. Särskilt meriterande är även att aktivt bidra till nationella och internationella konferenser och nätverk.

Vad gäller de pedagogiska meriterna krävs att den sökande uppvisar dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ett eller flera av följande områden: teorier om åldrande och livslopp, åldrandepolitik, socialt deltagande, kognition och social exkludering, samt internationell jämförande forskning och metoder för kvantitativ forskning om åldrande, livslopp och social förändring.

Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet när det gäller att handleda självständiga arbeten på grundnivå inom anställningsområdet.

Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet att leda och utveckla kurser, både didaktiskt och innehållsmässigt, samt att leda undervisning på grundnivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning kommer huvudsakligen att ske på engelska, varför mycket goda kunskaper i engelska krävs både för forskning och undervisning.

Meriterande är dokumenterad administrativa skicklighet kopplad till forskning och utbildning. Meriterande är också dokumenterad skicklighet av samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17728&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat