arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i additiv tillverkning för livsvetenskaperna

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi är en stark internationell forskningsmiljö.

Institutionen har drygt 110 anställda, varav cirka 30 är doktorander, 10 postdoktorer och 40 forskare, lärare och professorer. Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom cellbiologi, fysiologi, immunologi, farmakologi, neurobiologi och tumörbiologi och relaterad teknologiutveckling. Avancerad mikroskopiavbildning av celler och vävnader, elektrofysiologi, avancerade sjukdomsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, 3D-bioprinting och additiv tillverkning för livsvetenskapliga tillämpningar såsom mikrofluidik är exempel på metoder som finns tillgängliga vid institutionen.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Nya teknologier för additiv tillverkning förändrar världen och möjliggör inom livsvetenskaperna innovativ forskning och utveckling, såsom tillverkning av nya typer av högkvalitativa forskningsverktyg, avancerade cellkulturmodeller, diagnostiskmetoder, läkemedelsformuleringar, implantat och på sikt vävnader för transplantation. Additiv tillverkning för livsvetenskapliga tillämpningar är ett snabbt växande forskningsfält med enorm potential att accelerera grundforskning, läkemedelsutveckling, diagnostik och tillverkning av patientspecifika implantat. Additiv tillverkning möjliggör även konstruktion av avancerade tredimensionella cellmodeller för in vitro-studier för grundforskning och läkemedelsutveckling, och karakterisering av biokompatibilitet hos nya material och implantat.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och administration. I undervisning ingår kursansvar och kursadministration samt undervisning och handledning, i första hand av studenter på avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av postdoktorer kan också ingå. Typiska undervisningsämnen kan vara additiv tillverkning, bioprintning och bioteknik för livsvetenskapliga tillämpningar. I arbetsuppgifterna ingår att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som är relevant för arbetet vid universitetet. Arbetsuppgifterna kan innefatta ett visst budgetansvar samt projektledning. I arbetsuppgifterna kan även ingå uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället.

Anställningsperiod

En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/938/c_938798-l_3-k_riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-och-befordran-av-larare-vid-vetenskapsomradet-for-medicin-och-farmaci.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Typ av anställning: Tillfällig heltidsanställning i sex år.

Lön: Individuellt förhandlad lön.

Startdatum: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Antal positioner: 1.

Omfattning: 100%.

För ytterligare information om anställningen vänligen kontakta: Prefekt, docent Johan Kreuger johan.kreuger@mcb.uu.se.

Skicka in din ansökan senast den 31 augusti 2022. UFV-PA 2022/1863.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning