arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande univ.lektor i kognitionsvetenskap eller teoretisk filosofi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Observera att detta ej är den fullständiga annonsen.

Den fullständiga annonsen finns på https://www.lu.se/vacancies
Arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn kommer att knytas till det kognitiva robotiklabbet vid Lunds universitet och CogComLab, som studerar social interaktion systematiskt ur ett flervetenskapligt perspektiv. Detta samarbete möjliggör unik forskning om människa-maskininteraktion och teknologi som är specifikt anpassad till hur människor fungerar. Med hjälp av Robotlabbets egen humanoidrobot Epi utvecklar forskningsgrupperna ett teoretiskt och teknologiskt ramverk för oövervakad online-maskinlärning med nya sorters inlärningsalgoritmer och styrsystem. Forskningen möjliggör design av autonoma system som kan agera i föränderliga miljöer utan att ha tränats på förhand. Filosofisk psykologi om människor och artefakter som situerade, föränderliga och i grunden sociala, utgör basen för ramverket och betonar fördelarna med att lära och agera tillsammans. Till projektet hör två forskningsgrupper som kombinerar expertis i filosofi, kognitiv modellering och simulering, robotik, utvecklingspsykologi, fenomenologi, etik, etnografi och teknik.

Den som anställs förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen som helhet och troligen agera som handledare för minst en doktorand som kommer rekryteras inom ramen för projektet. Forskningen ska primärt ägnas åt att undersöka sociala artefakters funktioner och konsekvenser för individen och det samhälle hon lever i, och ska förklara detta i filosofiska och kognitiva termer med hjälp av Robotlabbets teknologi. Den biträdande lektorn förväntas producera flervetenskaplig forskning av hög kvalitet. Vederbörande förväntas också medverka i utvecklandet av en unik fakultetsöverskridande utbildning om sociala artefakter i samarbete med andra ämnen vid Lunds universitet och i Sverige. Den biträdande lektorn ska därmed medverka till att närliggande intressen och kompetenser inom olika områden förs samman inom utbildningen i syfte att främja tvärvetenskapliga färdigheter med stark samhällelig relevans på temat social interaktion med autonoma artefakter.

Anställningen ska möjliggöra pedagogisk och vetenskaplig meritering. Anställningen ska i första hand ge utrymme för meritering inom forskning.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För den aktuella anställningen är följande ett krav:
- erfarenhet av kursutveckling på universitetsnivå
- erfarenhet av forskning och/eller studier inom medvetandets/kognitionens/psykologins filosofi eller liknande filosofisk inriktning
- erfarenhet av forskning och/eller studier i kognitionsvetenskap eller robotik
- doktorsexamen inom något av områdena i punkterna ovan med en inriktning som är relevant för tjänsten

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska, norska eller danska inom två år. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande kriterier

Mest meriterande
- bakgrund i flervetenskaplig forskning som kombinerar medvetandets/kognitionens/psykologins filosofi eller liknande filosofisk inriktning och kognitionsvetenskap eller robotik

Mycket meriterande

- bakgrund i flervetenskaplig forskning som kompletterar ovanstående områden
- stor erfarenhet av flervetenskaplig kursutveckling

Meriterande

- bred erfarenhet av olika metodologier
- bred erfarenhet av studier i eller forskning om mänsklig interaktion

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/omfakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning