arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande univ lekt i tema Genus m inr miljöorienterad humaniora

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  30 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universiteslektor i tema Gnus med inriktning mot miljöorienterad humaniora 

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t ex berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender, bedriver forskarutbildning i genusvetenskap samt erbjuder grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – intersectionality and Change och fristående kurser på grund- som avancerad nivå. Läs mer: www.tema.liu.se/tema-g?l=sv

Anställningen ingår i området Genus, natur, kultur vid tema Genus. Området bygger vidare på forskning inom traditionella discipliner som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och filosofi för att studera frågor om människa, natur, kultur och miljö på nya sätt och utmana gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna och människa/djur i grunden. Anställningen är inriktad mot miljöorienterad humanioraforskning. Detta fält adresserar globala, lokala och transnationella miljöutmaningar och utgår från en mer-än-mänsklig förståelse av natur och kultur, kropp och teknologi, hälsa och utrotning samt temporalitet och materialitet. Innehavaren förväntas söka extern finansiering för forskning.

Vi välkomnar sökande med bakgrund inom exempelvis genusvetenskap, posthumaniora eller filosofi. Innehavaren av anställningen ska uppvisa vetenskaplig skicklighet på en internationell nivå inom området miljöorienterad humaniora.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom minst ett av följande områden är ett krav:

- Genusvetenskap

- Feministisk teknovetenskap
- Filosofi
- Posthumaniora

Vetenskaplig skicklighet inom flera av ovanstående områden är särskilt meriterande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i studier av mänskliga-ickemänskliga relationer, miljö och förkroppsligande är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i arbete med eko- och/eller biokonst inom fältet miljövetenskaplig humaniora är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i interdisciplinära studier med en tyngdpunkt i samhällsvetenskap/humaniora är meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i genomförande av tvärvetenskaplig utbildning på grund- och/eller avancerad nivå är ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i online-baserad undervisning och undervisning på avancerad nivå är särskilt meriterande. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker främst på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Viss undervisning sker även på svenska.

Dokumenterad administrativ skicklighet i att organisera nationella och/eller internationella samarbeten mellan forskare och med samhällsaktörer är särskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder

För information se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12689&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat