arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i Rymdtekniska system

 • Ort

  Kiruna

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Föreståndare för LTU NanoSat Lab

Arbetsuppgifter 
Som biträdande professor kommer du att bli en nyckelresurs för gruppens utveckling. I arbetsuppgifterna för en biträdande professor ingår det att aktivt arbeta med externfinansiering av forskning. Tjänsten inkluderar undervisning och examination på alla tre nivåer, grund-, avancerad och forskarnivå samt handledning av doktorander och forskning. I tjänsten kan det även ingå att agera föreståndare för LTU NanoSat Lab. Det inbegriper ansvar, drift och utveckling av laboratoriet. Då ämnet är av tvärvetenskaplig karaktär förväntas nära samverkan med andra forskargrupper inom och utanför avdelningen och förmågan att nyttja kunskap och expertis inom ett brett spektrum av tekniska discipliner. 

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen 
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande
 • varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
 • bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder 
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
• erfarenhet i att planera och genomföra rymdrelaterade projekt,
 • erfarenhet av utveckling av instrument och nyttolast,
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.

Information

För närmare information kontakta prefekt Jonas Ekman, jonas.ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webbplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med.

Sista ansökningsdag: 2019-04-22
Referensnummer: 272-2019