arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i Organisk elektronik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Beskrivning av ämnesområdet

Forskningen och utbildningen inom organisk elektronik vid Institutionen för naturvetenskap och teknik (ITN) och Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar på studier av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden inklusive, men inte begränsat till, energihushållning, tryckt elektronik, polymerelektronik, fotonik och bioelektronik. Specifikt fokus på denna anställning som biträdande professor är polymerelektronik.

Polymerelektronik fokuserar på utvecklingen av elektroniska enheter som innehåller elektriskt (halv-)ledande organiska polymerer. Det erbjuder möjligheten till en avancerad elektronikplattform som använder nya material, processer och elektroniska enheter. Polymer(halv)ledare är lösningsbearbetbara, biokompatibla, biologiskt nedbrytbara, mjuka och formbara ur en strukturell synvinkel. De kan enkelt funktionaliseras för att erbjuda specialiserade excitations-, avkännings- och aktiveringsmöjligheter, och de stöder transporten av både elektroner och joner. Sammantaget öppnar detta nya möjligheter för elektroniska system som går utöver räckvidden för konventionell elektronik baserad på kisel som halvledare.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska kunna medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

I arbetsuppgifterna för den eftersökta biträdande professorn ingår att axla ledarrollen för polymerelektronikaktiviteterna inom LOE. Ledarskapet kommer att innebära linjechefsansvar för all personal, handledning av doktorander och postdoktorer i deras forskningsverksamhet, projektledning (samordning av såväl nationell som internationell forskningsverksamhet med medlemmar från flera av LOEs undergrupper), samt övergripande grupphantering bestående av att vara med och styra LOE i sin helhet. Forskningsinriktningen för anställningen innebär utveckling av (halv-)ledande polymera formuleringar, såväl som elektroniska enheter och system gjorda av dessa som kommer att tillämpas inom ett brett spektrum av vetenskapliga och tillämpade discipliner, inklusive storarea tryckt elektronik, Internet of Things och neurohärmande elektronik.

För mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder se annnons i sin helhet på https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19836&rmlang=SE 

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 oktober 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat