arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i maskinteknik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Institutionen för ingenjörsvetenskap har drygt 70 anställda och inrymmer ämnen som integrerad produktutveckling, maskinteknik, produktionsteknik, informationsteknologi, fysik och matematik. Verksamheten inom institutionen kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö och har visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma en excellent tillämpad utbildning och forskning av hög kvalitet, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik akademisk enhet. Utbildning bedrivs dels i flera utbildningsprogram från högskoleförberedande utbildning till utbildning på forskarnivå, men även i form av kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma. Forskningsgruppen Virtual Manufacturing Processes fokuserar på att modellera och simulera skärande bearbetningsprocesser. Främst kombineras experimentella studier med finita elementmodellering i syfte att optimera konventionella processer såsom svarvning, fräsning och borrning. Forskningen sker i nära samarbete med näringslivet utgör en del av Högskolans forsknings- och utbildningsmiljö, INFINIT, INnovationsdriven Forskning i INdustrisamverkan med stöd av IT.

Anställningen är inom ämnet maskinteknik som ses som ett samlingsbegrepp för konsten att konstruera, tillverka och använda maskinell utrustning för specifika ändamål. 

En biträdande professor ska vara engagerad i Högskolans utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, inklusive utveckling av dessa områden. En biträdande professor förväntas även att bidra till utveckling av Högskolans forsknings- och utbildningsmiljö samt stå till förfogande för uppdrag på institutionsnivå och högskoleövergripande nivå.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning, forskning och administration.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • visat pedagogisk skicklighet
 • visat vetenskaplig skicklighet motsvarande docentkompetens
 • visat förmåga att utveckla och leda forskning och forskningssamarbeten
 • väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå, minst som bihandledare och med en omfattning om minst två år.
 • erfarenhet av forskning inom modellering av tillverkningsprocesser
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i ta och skrift på engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning.
 • Graden av annan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Erfarenhet av forskning och undervisning inom modellering, simulering och optimering med finita elementmetoden.
 • God förmåga att skapa nätverk.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god administrativ skicklighet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering, erfarenhet av forskning och undervisning inom modellering, simulering och optimering med finita elementmetoden samt god förmåga att skapa nätverk.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 1 november 2019

Diarienummer: Ref nr HS 2019/778

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anna Runnemalm, ämnesföreträdare Daniel Svensson och projektledare Tobias Andersson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. 

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg, docentintyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst tio vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.